Advocatenkantoor Osté thuis in Dongen en Oosterhout: zakelijk, laagdrempelig en een sociaal gezicht

 Het gebeurt niet vaak dat je je bij binnenkomst in een kantoor met een hoge concentratie juridisch deskundigen meteen al op je gemak voelt. Bij Advocatenkantoor Osté aan het Europark 20 in Oosterhout (tegenover het politiebureau!) en aan de Hogekant 3 in Dongen heb je dat wel. Geen kantoor  waar de teller al begint te lopen als je de drempel overstapt. Een bedrijf waar je niet angstig om je heen kijkt, omdat je de inrichting en de designmeubilering al zwijgend voelt knabbelen aan je portemonnee, nog voordat er ook nog maar een woord met de deskundigen gewisseld is.  Een laagdrempelig kantoor met 4 juridische specialisten voor verschillende terreinen. Geen stropdassen, maar wel keurig de toga’s aan de wand. Zakelijk maar met een sociaal gezicht.  Meer dan volledige inzet, maar geen gouden bergen beloven als die er niet zijn.

De doelgroepen van het advocatenkantoor zijn particulieren, midden- en kleinbedrijf. Osté heeft een uitgebreide waaier aan specialiteiten. Arbeidsrecht, bewindvoering, contractenrecht, incasso’s, letselschade, ondernemingsrecht, personen- en familierechtstrafrecht en vreemdelingenrecht.

Mr. Drs. Albert Osté: ‘Onze juristen hebben hun eigen specialiteiten, maar we zorgen ervoor dat we altijd  twee mensen op een vakgebied hebben, zodat je altijd ‘afgedekt’ bent. Bovendien garandeert het de continuïteit.’ Osté wijst er nadrukkelijk op dat cliënten van rechtsbijstandsverzekeringen vrije advocatenkeuze hebben. Verzekeringsmaatschappijen hebben wel eens de neiging om die keuze te maken, maar het Europese Hof heeft beslist dat die keuze geheel bij de cliënt ligt!

Familierecht

Problemen die zich voor doen bij echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen komen terecht  op de bordjes van Osté en Pepijn Doorakkers. Een op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Advocatenkantoor Osté krijgt er dus vaak mee te maken, maar juist het sociale gezicht van het Oosterhouts-Dongense bedrijf verzekert de prudentie waarmee Osté en de zijnen daarmee omgaan. Osté: ‘Zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk dat zo’n scheiding geen keiharde confrontatie wordt.’  Doorakkers: ‘Het kan natuurlijk ook zijn dat wij een bemiddelende rol spelen. De intentie is om niet direct naar de rechtbank te gaan, maar proberen onderling de problemen op te lossen. Partijen uitnodigen om proberen er samen uit te komen. En liefst zo snel mogelijk. Niemand is gebaat bij een lange procedure.’

Jeugdstrafrecht

Behalve het familierecht heeft Osté samen met Doorakkers het jeugdstrafrecht in zijn portefeuille. Voor hen zijn de zaken die zij onder handen krijgen meer dan juridische aangelegenheden. Dankzij jarenlange ervaring is Osté gespecialiseerd in de omgang met jeugdigen. Hij vat zijn beroep dan ook op als een educatieve taak. ‘Er zijn ouders die met de beste wil van de wereld de opvoeding van hun kind niet onder controle krijgen. Wij zijn erop uit om in gesprekken met ouders en de minderjarigen preventief te werken. Sommige kinderen zijn erg ‘ik’ gericht. Wij proberen ze te laten invoelen wat ze bij hun ‘slachtoffer’ te weeg hebben gebracht. Wij proberen het empathisch vermogen te vergroten. Oosterhout en Dongen zijn relatief kleine gemeenschappen waar de kans groot is dat beide partijen elkaar tegenkomen. Belangrijk dus dat we de spanningen proberen weg te nemen. En ons geeft het natuurlijk voldoening als je merkt dat je en steentje kan bijdragen aan een betere maatschappij!’

 De betrokkenheid van Pepijn Doorakkers bij jeugdstrafrecht is niet toevallig. Doorakkers heeft veel affiniteit met het onderwijs. Hij stond zelfs als leraar voor de klas. Wel mooi meegenomen die ervaring! ‘Wij staan ook bij de rechtbank geregistreerd als bijzonder curator bij civiele zaken. Als een minderjarige in een gesloten instelling wordt geplaatst worden wij aangewezen om de belangen van de minderjarigen te behartigen. Maar wij staan ze ook bij voor de rechtbank. Eigenlijk is van alles mogelijk. Inclusief een TOM-zitting: Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’ of een officierszitting.

Aansprakelijkheid en letselschade

Jorg van Bladel is de man die op het kantoor van Osté gespecialiseerd is in aansprakelijkheidsrecht. Dit varieert van arbeidsongevallen, verkeersongevallen, enz. waarbij letselschade is ontstaan tot verborgen gebreken bij de aankoop van een woning.  Zowel materiële als immateriële schade kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Onze taak is de discussie over de aansprakelijkheid  en de afwikkeling van de schade te regelen. Het juridisch zwaartepunt zit veelal in het vaststellen van de aansprakelijkheid, die door veel verzekeraars in eerste instantie wordt afgewezen. Maar ook in het berekenen van de schade is de expertise van een advocaat belangrijk.  Van Bladel geeft aan dat het kernpunt van deze zaken is om cliënten zo goed en snel en praktisch mogelijk te helpen, daar dit soort zaken kunnen verzanden in jarenlange procedures, waarbij cliënt niet gebaat is.

Sociaal Zekerheidsrecht

Roel Joosen, de benjamin op het kantoor aan het Europark, behandelt bezwaarprocedures als het gaat om het afwijzen van bijstandsaanvragen en het intrekken van bijstandsuitkeringen. Vaak is de sociale laagdrempeligheid van Advocatenkantoor Osté in deze zaken een voordeel.  

Nieuw! Abonnement MKB

Voor slechts 250 euro per jaar (exclusief BTW)  kunnen ondernemers van midden- en kleinbedrijf een abonnement afsluiten met Advocatenkantoor  Osté. Welke diensten worden daarvoor verricht?

Gratis intake/kennismakingsgesprek;

Onbeperkt gratis inwinnen per telefoon of e-mail van eenvoudig juridisch advies;

Rechtsbijstand tegen gereduceerd tarief;

Het loont al de moeite om contact op te nemen met het kantoor voor details en voorwaarden.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Allerlei maatregelen van de overheid en de verhoging van de eigen bijdrage maken de drempel van advocatenbureaus hoger. Osté: ‘Het is verstandig om advies in te winnen bij het Juridisch Loket. Dat is te vergelijken met een EHBO -post. Via dat ‘Loket’ geeft de overheid een tegemoetkoming van 53 euro op de eigen bijdrage. Maar die tegemoetkoming krijg je ook als je direct bij ons binnenloopt. Bijvoorbeeld op de gratis spreekuren. Wij geven een kwartier lang gratis adviezen. Wel een afspraak maken via de site  (www.advocatenkantooroste.nl)  of even bellen. In Oosterhout is ons spreekuur op woensdag van 17.30 tot 19.00 u. In Dongen op dinsdag van 17.00 u tot 19.00.’ Realiteit is een belangrijk uitgangspunt van het advocatenkantoor. Osté: ‘Wij beloven mensen geen gouden bergen. In een gesprek wijzen we op de sterke en de zwakke kanten van een zaak. Wij houden het op reële plaatjes.’