Beëindiging aftrek kinderalimentatie

Als uw kind jonger is dan 21 jaar en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan mag u vaste bedragen voor uitgaven voor levensonderhoud van dit kind in uw belastingaangifte aftrekken. De hoogte van het vaste aftrekbedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en uw aandeel in de totale kosten van zijn levensonderhoud. Voor deze aftrek geldt wel een aantal voorwaarden, welke u kunt terug vinden op de site van de Belastingdienst.

Per 1 januari 2015 wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen echter afgeschaft. Het gevolg daarvan is dat u als alimentatieplichtige per saldo meer kwijt zal zijn aan de betaling van de kinderalimentatie. Immers, u kunt de betaling van kinderalimentatie niet meer opgeven als zijnde persoonsgebonden aftrek. Het financieel nadeel voor u als alimentatieplichtige kan al snel tientallen euro’s tot zelfs een bedrag van over de honderd euro per maand gaan bedragen.

Het verdient de voorkeur om de financiële gevolgen van deze bezuinigingsmaatregelen bespreekbaar te maken met de alimentatiegerechtigde. Indien u er onderling niet kunt uitkomen, dan lijkt een gang naar de rechter onvermijdelijk. Echter, het is thans nog niet bekend of deze fiscale wijziging een grond oplevert voor de vereiste “wijziging van omstandigheden” om in uw verzoek ontvankelijk verklaard te worden. Kortom, er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de (financiële) gevolgen van deze bezuinigingsmaatregel van de overheid.

De bezuinigingsmaatregel heeft echter nog geen gevolgen voor uw belastingaangifte in 2015, omdat u in 2015 normaal gesproken aangifte doet over het jaar 2014. Pas bij het invullen van uw aangifte in 2016 over het jaar 2015 kunt u geen gebruik meer maken van de aftrekpost levensonderhoud kinderen. Let wel, dit gaat niet op als u gebruik maakt van voorlopige teruggaaf.