Budgetbeheer

Waarom zou u kiezen budgetbeheer?
Met budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen wordt gestort op een speciale rekening welke in beheer is van de budgetbeheerder. Vanuit die rekening betaalt de budgetbeheerder alle vaste lasten. Indien er schulden zijn, neemt de budgetbeheerder contact op met de schuldeisers voor het treffen van betalingsregelingen en voldoet die ook. Wekelijks krijgt u een bepaald bedrag, het leefgeld, om uw boodschappen van te doen. Dit wordt overgemaakt op uw eigen bankrekening.

Budgetbeheer kost geld. Echter, dit verdient zich terug. Rood staan, schulden en zelfs beslag kost veel meer geld. De budgetbeheerder helpt je orde op zaken te stellen en zorgt dat de eventuele schulden worden afbetaald.

Belangrijk om te weten over budgetbeheer
Budgetbeheer is vrijwillig en kan ieder moment gestopt worden, indien u dat wenst. De budgetbeheerder draagt alles weer aan u over en zal op de achtergrond nog drie maanden met u meekijken. U bent zelf weer verantwoordelijk voor het voldoen van de vaste lasten en het eventueel nog afbetalen van de schulden als hier de betalingsregelingen nog voor zouden lopen. U legt iedere maand verantwoordelijkheid af aan de budgetbeheerder, zodat de budgetbeheerder zeker weet dat u het zelf weer aankunt en de budgetbeheerder u in die drie maanden nog kan ondersteunen waar nodig. Uiteraard kan deze termijn in overleg ook worden verlengd, indien gewenst.

Budgetbeheer en bewindvoering worden soms door elkaar gehaald maar zijn in feite twee verschillende mogelijkheden. Als u meer informatie over bewindvoering wil lezen kan dat hier.

Wat doet Advocatenkantoor Osté als budgetbeheerder?
Ons kantoor zal na het ontvangen van de overeenkomst of beschikking al de organisaties waarmee u financiële verplichtingen heeft aanschrijven. Wij zullen hen verzoeken om alle post vanaf heden naar ons kantoor te sturen, vanaf dan zullen wij een dossier opbouwen dat u, indien gewenst, bij ons op kantoor kan inzien.

Advocatenkantoor Osté wil zich transparant opstellen aangaande uw financiën. Dit proberen wij te bereiken op de volgende manieren:

  • Iedere maand ontvangt u van ons een budgetoverzicht, een schuldenoverzicht (indien van toepassing) en de afschriften van uw leef- en beheerrekening.
  • Eens in de drie maanden zullen wij u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor. Samen zullen wij dan de overeenkomst budgetbeheer met u evalueren.
  • U kunt het dossier bij ons op kantoor bekijken of online inzien.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om beschikbaar te zijn. Dit proberen wij te bereiken door vijf dagen per week (met uitzondering van vakantieperioden, feestdagen en weekenden) bereikbaar te zijn. Dit betekent dat wij dus niet werken met speciale telefonische spreekuren.


Tarieven budgetbeheer:

Inventarisatie- en intake

€ 302,50 inclusief BTW

Maandelijks beheer

€ 75,- inclusief BTW

Eindrapportage

€ 225,- inclusief BTW
Doorbelasting porto-, reis- en legeskosten

Advocatenkantoor Osté kan u helpen met uw financiën via Budgetbeheer. U kunt zich vrijblijvend registreren voor het gratis informatiegesprek.