De nieuwe tremanorm indexatie 2015

Ieder jaar worden de kosten van levensonderhoud duurder en worden lonen aangepast. Uw alimentatiebedrag moet daarop aangepast worden, ook in 2015. Dit heet het alimentatie indexering 2015 percentage volgens de tremanorm. De indexatie voor volgend jaar is zowel van toepassing op de partner- als op de kinderalimentatie. U dient wel in de gaten te houden dat de berekening is gebaseerd op bruto alimentatiebedragen.

De Minister van Justitie stelt het wettelijk indexering tremanorm percentage vast. Het nieuwe bedrag dient per 1 januari van het nieuwe jaar betaald te gaan worden. Het wettelijk indexering percentage alimentatie 2015 is vastgesteld op 0,8%.

Op de site van het Nibud vindt u een rekentool. Klik hier voor dit programma.