Economische crisis een mogelijke grond voor eenzijdige wijziging van het loon?

In het maandblad Arbeidsrecht  2014 nr. 2 was dit keer een artikel opgenomen met bovengenoemde kop. Enkele belangrijke conclusies uit het artikel worden hierna vermeld.

Analyse van de jurisprudentie

Of er sprake is van een gerechtvaardigde eenzijdige wijziging van de primaire arbeidsvoorwaarden worden de volgende stappen nagelopen door de rechtspraak:

  • heeft de werkgever in redelijkheid tot het wijzigingsvoorstel kunnen komen?;
  •  is er sprake van een eenzijdig wijzigingsbeding?;
  •  beoordeling van de belangen van de werknemer bij ongewijzigde instandhouding van de arbeidsvoorwaarden;
  •  de omstandigheden van het geval: belangenbescherming werknemer aan de hand van art 6:248 lid 2 BW, 7:611 BW en 7:613 BW.

De conclusie luidt dat mocht er een eenzijdige wijziging van het loon tot stand komen, dat er een redelijke compensatie dient te worden geboden, die in redelijke verhouding staat tot het verlies van de werknemer.