Eerst naar het Juridisch Loket

Vanaf 1 juli 2011 past de Raad voor de Rechtsbijstand het “Diagnose en triage” syteem toe, waarbij de eigen bijdrage voor rechtzoekenden is verhoogd, maar zij een bedrag ad € 50,- korting krijgen als ze met hun juridisch probleem eerst het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen. Bij een doorverwijzing naar een advocaat geeft het Juridisch Loket een diagnosedocument af aan de rechtzoekende dat vervolgens aan de advocaat overhandigd dient te worden, die vervolgens kan zorg dragen voor de aanvraag van de toevoeging met korting op de eigen bijdrage van een bedrag ad € 50,-.

De verhoging geldt alleen voor de aanvraag van een reguliere toevoeging en niet voor een Lichte Advies Toevoeging (LAT) en een toevoeging voor Mediation. Onderstaand treft u aan de nieuwe eigen bijdragen voor een reguliere toevoeging per 1 juli 2011, namelijk: