Eindelijk duidelijkheid ten aanzien van kwestie rondom kinderalimentatie

Na maandenlange onzekerheid is nu eindelijk duidelijkheid bestaan over de kwestie omtrent kinderalimentatie, waarover wij u de laatste maanden telkens van op de hoogte hebben gehouden. Gevolg zal zijn dat een deel van de alimentatiebetalende ouders straks mogelijk een hoger bedrag moeten betalen aan alimentatie. Dit na een uitspraak van de Hoge Raad.

De raad heeft geoordeeld dat een rekenmethode die veelal door de rechtbanken in Nederland werd gebruikt achteraf gezien verkeerd was. Bij deze methode werd het kindgebonden budget afgetrokken van de behoefte van het kind. In sommige gevallen betaalden alimentatieplichtige ouders  hierdoor weinig of helemaal geen alimentatie meer.

Deze methode was fout, oordeelt de Hoge Raad nu. Het kindgebonden budget moet niet direct afgetrokken worden bij de behoefte van het kind, maar worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt.

De Hoge Raad moest zich buigen over het kindgebonden budget en de dit jaar ingevoerde ‘alleenstaande ouderkop’. Dat geld van het Rijk is bedoeld om de verzorgende ouder te helpen voor de kinderen te zorgen. De andere ouder zou dat bedrag dan niet hoeven te betalen, hetgeen gevolgen had voor de kinderalimentatie. Dat laatste is volgens de Hoge Raad niet de bedoeling van de wet geweest. Ouders moeten in de behoeften van hun kinderen voorzien, ook als het Rijk een handje helpt.

De uitspraak van de Hoge Raad geldt overigens niet met terugwerkende kracht. Ook is de nieuwe methode niet meteen van kracht voor de huidige alimentatie-afspraken. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te wijzigen.

Wij kunnen u hierbij uiteraard bijstaan.