Laatste ontwikkelingen kinderalimentatie: geen bijstandsverhaal door ouderkop

Op onze website houden wij u al enige tijd op de hoogte over de laatste ontwikkelingen wat betreft kinderalimentatie. Hierbij kunnen wij daar weer een nieuw bericht aan toevoegen. Immers is komen vast te staan dat de alleenstaande ouderkop niet alleen leidt tot het vervallen van de alimentatieplicht en een hoger inkomen, ook bijstandsverhaal is soms niet meer mogelijk.

Bijstandsverhaal houdt in dat de gemeente de kosten van een bijstandsuitkering van de ene ouder tot op bepaalde hoogte kan verhalen op de ouder die zijn of haar kinderalimentatieplicht niet nakomt. Uit de praktijk is echter gebleken dat bijstandsverhaal soms niet meer mogelijk is. Dit is het gevolg van de invoering van de alleenstaande ouderkop. Eerder hebben we al bericht dat de alleenstaande ouderkop een aantal onvoorziene gevolgen had, zoals het vervallen van de kinderalimentatieplicht. Nu blijkt dat de alleenstaande ouderkop ook gevolgen heeft voor bijstandsverhaal.

In een recente zaak wenste de gemeente de bijstandsuitkering van een moeder te verhalen op de vader. De vader stelde echter geen alimentatieplicht meer te hebben, omdat door het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig werd voorzien in de behoefte van zijn kind. Sterker nog: de ouderkop overtrof de behoefte van het kind.

Doordat in de behoefte van het kind volledig was voorzien vanwege de alleenstaande kop had de vader geen alimentatieplicht meer, aldus de rechtbank. Omdat de alimentatieplicht van de vader was vervallen, kon er geen verhaalsbijdrage meer worden opgelegd, concludeerde de rechtbank.