Opnieuw eigen bijdrage betalen bij opvolgend advocaat

Graag willen wij u voor de volledigheid wijzen op het volgende ten aanzien van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij overname van de toevoeging dient cliënt(e) voortaan een nieuwe eigen bijdrage te betalen aan de opvolgend advocaat. Deze zal hetzelfde zijn als de eigen bijdrage die in eerste instantie is opgelegd bij de eerste advocaat, echter zonder een eventuele korting met een diagnosedocument

Indien bij de eerste toevoeging geen eigen bijdrage is opgelegd, betaalt cliënt(e) bij overname de laagste eigen bijdrage (zonder een eventuele korting van bijvoorbeeld een diagnose document).

Het voorgaande geldt voor toevoegingen die aangevraagd zijn vanaf 1 oktober 2013.

Bovenstaande geldt niet als de toevoeging op last van de rechtbank is afgegeven. Indien er een dwingende reden is (zoals schrapping/schorsing advocaat of aanwijsbaar tekortschieten advocaat), wordt er ook geen tweede eigen bijdrage opgelegd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.