Pensioenverevening

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Het gaat om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

De pensioenuitvoerder betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hier geen beslissing over te nemen. Om het pensioen uit te kunnen betalen, moet de pensioenuitvoerder wel van uw scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor dient u een formulier aan de pensioenuitvoerder toe te zenden. Dit dient u binnen 2 jaar na de scheiding te doen. Klik hier voor het “Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen”.

U kunt met uw ex-partner overigens ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen overeenkomen. U dient deze afspraken vast te laten leggen in een echtscheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u hiervoor kiest, moet u een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen.

Voor hulp en advies kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.