Advies bij een echtscheiding en meer…

Personen- en familierecht is, met alle respect, beduidend méér dan rechtsbijstand bij echtscheiding. Een greep hieruit: Bewindvoering, curatele, erfrechtelijke aangelegenheden, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Zaken waarin vaak een mengeling van juridische ondersteuning en veel begrip en geduld zijn vereist. Een mix die u mag verwachten bij de ervaren advocaten van Osté.

Onze advocaten bieden rechtsbijstand en advies op het gebied van:

 • echtscheiding
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • verdeling van huwelijksgoederengemeenschap / boedelscheiding
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • alimentatie / levensonderhoud en wijziging daarvan
 • ouderlijk gezag
 • omgangs- en informatieregelingen
 • wijziging huwelijksevoorwaarden tijdens huwelijk
 • afstamming / juridisch ouderschap / ontkenning vaderschap
 • één-ouder “stiefouder” adoptie
 • ondercuratelestelling
 • onderbewindstelling
 • instelling mentorschap
 • erfrecht