Reparaties huurwoning

Welke reparaties dient een verhuurder nu uit te voeren in uw huurwoning? Hierover ontstaat vaak geschil tussen een huurder en een verhuurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor het meeste onderhoud aan de woning. Er bestaat een overzichtslijst waarop alle zaken staan waarvoor een huurder verantwoordelijk is. Hieruit volgt dat voor alle andere reparaties de verhuurder verantwoordelijk is. Deze lijst wordt Besluit kleine herstellingen genoemd. U kunt deze lijst hier vinden.