Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2014

Ook met een lager inkomen heeft u recht op een professionele advocaat. Dit wordt per wet geregeld en gegarandeerd met gesubsidieerde rechtsbijstand.

Gesubsidieerde rechtsbijstand:
Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft, hoeft u uw advocaat niet zelf per uur te betalen. Er kan alsdan een zogenaamde toevoeging worden aangevraagd, zodat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat betaalt.

Er dient bij toewijzing van de aanvraag wel een eigen bijdrage te worden betaald, die afhankelijk van de hoogte van uw inkomen varieert. Ook wanneer u voor een toevoeging in aanmerking komt, zal u de kosten van uittreksels en griffierechten zelf te betalen.

Nadere informatie over de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de te betalen eigen bijdrage kunt u vinden op de website www.rvr.org.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2014 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2012 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Dus iedereen kan terecht bij advocatenkantoor Osté, want iedereen heeft recht op een ervaren professionele advocaat.