Verlaging wettelijke rente

Vanaf 1 januari 2015 is de wettelijke rente omlaag gegaan. De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser volgens de wet kan eisen als iemand bij hem een betalingsachterstand heeft. Er zijn twee soorten wettelijke rente: voor handelstransacties en voor niet-handelstransacties.

Wettelijke rente voor handelstransacties
De wettelijke rente voor handelstransacties geldt voor bedrijven of overheidsinstanties die met elkaar zaken doen, waarbij een van de partijen niet tijdig heeft betaald. In juli 2014 was deze rente vastgesteld op een rentepercentage van 8,15. Dit is met ingang van 1 januari 2015 verlaagd naar 8,05%.

Wettelijke rente voor niet-handelstransacties
Deze wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Een voorbeeld hiervan is als je als consument iets op aanbetaling koopt voor eigen gebruik en daarbij met de verkoper afspreekt dat je binnen 14 dagen aan de betaling zult voldoen. Als je dan niet tijdig betaalt, dan mag de verkoper je de wettelijke rente in rekening brengen over de periode dat je te laat bent met betalen. Deze rente wordt ook wel vertragingsschade genoemd. Bij niet-handelstransacties als consumentenkoop is een ingebrekestelling of aanmaning vereist om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke rente. Vanaf 1 januari 2015 is deze rente omlaag gegaan van 3 naar 2 procent.