Wetsvoorstel wijziging duur en hoogte partneralimentatie

Op vrijdag 19 juni 2015 hebben VVD, PvdA en D66 hun langverwachte wetsvoorstel verstuurd aan de Raad van State om de duur en de hoogte van de partneralimentatie aanzienlijk te gaan verkorten.

Thans is het zo dat ex-partners in veel gevallen tot wel 12 jaar aanspraak kunnen maken op partneralimentatie. Voornoemde politieke partijen zijn van mening dat deze regelgeving niet meer van deze tijd is, waarin in veel gezinnen de traditionele vorm is losgelaten waarbij de vrouw voor de kinderen zorgt en de man het inkomen genereert en dus financieel voor de vrouw zorgt.

Voornoemde politieke partijen willen dat de partneralimentatieduur wordt ingekort naar de helft van het aantal jaren dat de partners getrouwd waren, met een maximum van 5 jaar. Dit past beter volgens hen bij de huidige tijd waar beide ouders tegenwoordig deels voor de kinderen zorgen en beiden een baan hebben en ook sneller financieel op eigen benen kunnen staan na een scheiding.

Voor de traditionele huwelijken wordt nog wel een uitzondering gemaakt, waarbij partners die langer dan 15 jaar zijn getrouwd en 10 jaar of korter voor de AOW-leeftijd zit.

Voor partijen met jonge kinderen wordt ook een uitzondering voorgesteld, waarbij verzorgende ouders met kinderen partneralimentatie blijven ontvangen tot het jongste kind 12 jaar wordt.

Indien het huwelijk korter dan 3 jaar heeft geduurd, dan is het voorstel dat er helemaal geen partneralimentatie meer hoeft te worden betaald.

Naast de inperking van de duur van de partneralimentatie is het voorstel ook om de hoogte van de partneralimentatie te gaan beperken. Thans is het uitgangspunt dat de ex-partner eenzelfde welvaartsniveau kan behouden na scheiding. Het voorstel is om de oorspronkelijke uitgangspositie van de ex-partner die recht heeft op alimentatie aan te houden, waarbij het bedrag geleidelijk daalt daar de indexatie niet meer wordt toegepast.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zal het nog geen invloed hebben op bestaande partneralimentatieregelingen.