Wijziging kindregeling en gevolgen voor kinderalimentatie

Sinds 1 januari 2015 zijn er nog maar vier kindregelingen te weten: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015. Alle overige kindregelingen zijn vervallen.

Wijzigingen kindgebonden budget
Naast het feit dat zeven kindregelingen zijn vervallen, is er een aantal wijzigingen voor het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot achttien jaar.

Allereerst zijn de aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwenen. Sinds 1 januari 2015 is alleenstaande ouders het kindgebonden budget verhoogd. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. Voor alleenstaande ouders in de bijstand met een toeslagpartner geldt echter een overgangsregeling tot 1 januari 2016.

Daarnaast is de inkomensgrens van het kindgebonden budget naar beneden gegaan. Het gaat hierbij om het bedrag vanaf waar het totaal te ontvangen bedrag aan het kindgebonden budget wordt afgebouwd. De bedragen voor het eerste en tweede kind zijn echter omhoog gegaan. Voor het eerste kind is dit vijftien euro meer per jaar en voor het tweede kind is dit 255 euro per jaar.

Bovendien is de eenoudertoeslag voor alleenstaande ouders die studiefinanciering ontvangen omlaag gegaan, maar zij kunnen wel in aanmerking komen voor de alleenstaande ouderkop.

Tenslotte verdwijnt op 1 augustus 2015 de tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten voor kinderen jonger dan achttien jaar. Voor kinderen van zestien en zeventien zal vanaf dat moment het kindgebonden budget worden verhoogd.

Gevolgen kinderalimentatie
De wijzigingen van het kindgebonden budget zullen gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. In veel gevallen zal de betaling van de kinderalimentatie niet meer aan de orde zijn. De oorzaak hiervan zal niet liggen aan de ouder die de kinderalimentatie betaalt (bijvoorbeeld omdat er gebrek aan zijn draagkracht is ontstaan), maar doordat de behoefte volledig wordt ingevuld door het kindgebonden budget. Deze ontwikkeling zal financiële gevolgen hebben voor gescheiden ouders met kinderen. De ouder die kinderalimentatie ontvangt, zal namelijk in de meeste situaties een lager bedrag of zelfs geen kinderalimentatie meer gaan ontvangen. Ondanks dat daartegenover een verhoging van het kindgebonden budget staat, valt voor de verzorgende ouder de alleenstaande ouderkorting weg. Het netto besteedbaar inkomen van deze ouder zal daardoor lager zijn.

Heeft u vragen over het bovenstaande en wilt u weten wat voor gevolgen een en ander heeft voor uw situatie, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Mocht u momenteel kinderalimentatie betalen en mocht u dit graag, gezien de huidige ontwikkelingen, gewijzigd zien, dan is het overigens goed om ook andere gewijzigde omstandigheden bij de rechtbank naar voren te brengen zoals inkomensverlies wegens bijvoorbeeld ontslag. Dit om uw verzoek extra kracht bij te zetten. Graag adviseren wij u hier verder bij.