| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat van kracht

Invoering verordening per 25 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat van kracht

Binnenkort en wel op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening, vervangt niet alleen de Nederlandse, maar alle bestaande Europese privacywetgevingen. De AVG moet er voor zorgen dat de rechten en plichten op het gebied van databescherming en vrij verkeer van data, in héél Europa, maar ook daarbuiten gelijk zijn. 

De wet spreekt over bescherming van persoonsgegevens. Voor de wet zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon: persoonsgegevens. Als persoonsgegevens hebben te gelden naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum etc, maar ook een emailadres en een IP-adres worden gezien als een persoonsgegeven. Al deze gegevens worden dus door de wetgever gezien als beschermde gegevens. 

In de wet wordt nog een extra bescherming aangebracht voor bijzondere persoonsgegevens, hierbij valt te denken aan: ras, geloof, seksuele voorkeur, strafrechtelijk gedrag, politieke overtuiging en het lidmaatschap van een vakbond. Daarnaast spreekt de wet over biometrische en genetische gegevens. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens is toestemming nodig van de persoon om wie het gaat. Voor de bijzondere persoonsgegevens is de expliciete toestemming nodig van de persoon om wie het gaat.De gegevens mogen worden bewaard door de verwerkende organisatie voor zolang dat noodzakelijk is en de eigenaar kan zijn gegevens inzien, wijzigen en of intrekken, zodat de gegevens verwijderd worden. Aan dit laatste recht mogen geen kosten  verbonden zijn voor de eigenaar van de persoonsgegevens. De doelstelling is dat op deze manier de persoonsgegevens beter beschermd worden. Bedrijven kunnen namelijk boetes krijgen bij datalekken, zodat dit een verdere impuls zal geven voor bedrijven hun data nog beter te beveiligen.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté