| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Nieuws overzicht

Juridische updates

Nieuws van advocatenkantoor Osté

Indexering alimentatie per 1 januari 2022

Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2022 wordt verhoogd, is bepaald op 1,9%. [...]

Lees meer

Openingstijden met de feestdagen 2021

Advocatenkantoor Osté is met de feestdagen op 24 december en 31 december 2021 vanaf 15.00 uur gesloten. [...]

Lees meer

Advocatenkantoren hoeven niet om 17.00 uur te sluiten

Volgens de nieuwe coronamaatregelen die zondag 28 november 2021 zijn ingegaan, hoeven advocatenkantoren niet om 17.00 uur de deuren te sluiten. De dienstverlening van advocaten wordt namelijk als essentieel beschouwd. Zodoende mogen hun [...]

Lees meer

Beroep Horus over in eigen beheer nemen bewindvoering gegrond verklaard

Er was een geschil tussen Horus (branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers, zoals bewindvoerders) en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente Den Bosch was voornemens in eigen beheer bewindvoering aan te bieden. De gemeente [...]

Lees meer

Woning in de gemeenschap

In de jurisprudentie en literatuur wordt er verschillend over gedacht of een kort geding de optie geeft voor snelle verkoop van de woning. Er zijn uitspraken van Gerechtshoven dat medewerking aan verkoop van een woning in kort geding niet [...]

Lees meer

DNA-afname bij een strafbaar feit

Indien u in aanraking komt met politie en justitie kan de officier van justitie in het arrondissement waarin de rechtbank is gelegen die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen, dan wel de officier van justitie die de strafbeschikking heeft [...]

Lees meer

Vaccinatie bij kinderen in verband met Corona

Met de Corona en nu de vaccinatie goed op gang komt is er ook de laatste tijd weer veel aandacht in literatuur en praktijk over hoe om te gaan met vaccinatie, zo ook in het tijdschrift voor Echtscheiding, maart 2021. Juist als de ouders [...]

Lees meer

Gezag gekoppeld aan erkenning, goed idee?

De ouders van een kind geboren binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben van rechtswege beide gezag over het kind en de partner binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap naast de geboortemoeder krijgt van [...]

Lees meer

De Tweede Kamer keurt taakstrafverbod bij geweld tegen politie goed

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van de ministers Dekker en Grapperhaus waarin wordt geregeld dat iemand geen taakstraf kan krijgen voor geweld tegen iemand van de politie, brandweer of een andere publieke taak. [...]

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen voor bewind vanwege problematische schulden

Overweegt u bewind aan te vragen of heeft u bewindvoering omdat u problematische schulden heeft? Dan kan de gemeente gebruik maken van het adviesrecht dat zij sinds 1 januari 2021 hebben. [...]

Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2021

Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd, is bepaald op 3%. [...]

Lees meer

Tarieven Bewindvoering 2021

Inmiddels zijn de tarieven voor Bewindvoering 2021 bekendgemaakt. [...]

Lees meer

Alimentatie en Covid-19

Covid-19 het blijft ons leven beheersen op dit moment. Door alle verwikkelingen kan dit er toe leiden dat uw inkomen daalt en dat u daardoor niet meer in staat bent uw alimentatieverplichtingen te kunnen voldoen. [...]

Lees meer

Wet uitbreiding slachtofferrecht

De Wet uitbreiding slachtofferrecht die door de Kamer wordt behandeld geeft het slachtoffer in de toekomst mogelijk nog meer rechten. [...]

Lees meer

Publiek weer welkom in de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Met ingang van 17 augustus is publiek weer beperkt welkom in de rechtszaal. Daarvoor gelden wel bepaalde afspraken, waarbij rechtbank Zeeland-West-Brabant de RIVM-richtlijnen als uitgangspunt hanteert. Indien men in een code oranjegebied [...]

Lees meer

De verplichtingen van een bewindvoerder

Veel cliënten zijn er niet mee bekend dat een bewindvoerder bepaalde verplichtingen heeft richting de rechtbank. Zo is een bewindvoerder bijvoorbeeld verplicht om een boedelbeschrijving en rekening en verantwoording in te dienen bij te [...]

Lees meer

Omgangsregeling en Corona

​We hebben nu al weer enige tijd te maken met Corona. De vraag die wij dan regelmatig horen, is Corona van invloed op de omgangsregeling. [...]

Lees meer

De corona spoedwet

De spoedwet die al die verordeningen moet vervangen, is nog niet definitief klaar. Bedoeling was om die op 1 juli in werking te laten treden, maar onlangs werd bekend dat die datum niet wordt gehaald. [...]

Lees meer

Openbaar Ministerie gaat ‘fors meer’ zaken zelf afdoen

Op 27 mei 2020 heeft het Openbaar Ministerie een bericht gepubliceerd over het wegwerken van de voorraad strafzaken. Een van de manieren waarop het OM dat wil doen is het vaker opleggen van een OM-strafbeschikking. Maatschappelijk gezien [...]

Lees meer

Vacature: studentstage bewindvoering

Advocatenkantoor Osté zoekt een studentstagiair voor de afdeling bewind [...]

Lees meer

Videobellen met Advocatenkantoor Osté

De medewerkers van Advocatenkantoor Osté zijn nu ook bereikbaar via een videobelverbinding [...]

Lees meer

Bereikbaarheid Advocatenkantoor Osté

De ontwikkelingen in verband met het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus volgen elkaar snel op. Hierbij kunnen wij u laten weten dat de medewerkers van Advocatenkantoor O​sté, zowel van de afdeling advocatuur als [...]

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor de rechtsgang?

Een gevolg van de getroffen maatregelen is dat er nagenoeg geen zittingen meer zullen plaatsvinden tot nadere berichtgeving. [...]

Lees meer

Hoger beroep blijft mogelijk tegen beslissing TUL van voorwaardelijk opgelegde straf wegens nieuw strafbaar feit

Hoger beroep blijft mogelijk tegen beslissing TUL van voorwaardelijk opgelegde straf wegens nieuw strafbaar feit [...]

Lees meer

Strafblad en VOG

In dit kader is het belangrijk te weten, dat er een verschil is in behandeling van misdrijven en overtredingen. Het onderscheid is terug te vinden in de wet. [...]

Lees meer

​Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB)

Deze wet is per 1 januari 2020 in werking getreden en strekt tot herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in het strafrecht voor meerderjarigen. Het gaat hierbij om de tenuitvoerlegging van geldstraffen, [...]

Lees meer

Gefinancierde rechtsbijstand 2020

Ook in 2020 staan de advocaten van Advocatenkantoor Osté u weer graag op basis van gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond beter bekend als 'pro deo', bij, indien u hiervoor in aanmerking komt. U hoeft dan enkel een eigen bijdrage te [...]

Lees meer

Schuldenwijzer

Sinds oktober 2019 is het mogelijk dat burgers snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie met betrekking tot zijn of haar schuldenpositie. Dit kan via Schuldenwijzer, welke een initiatief is geweest van de Koninklijke [...]

Lees meer

Echtscheiding

Over het algemeen zijn er in het jaar een tweetal momenten aan te wijzen waarin de aanvragen voor een echtscheiding pieken, namelijk de periode net na de zomervakantie en de periode net na de kerstdagen en oud & nieuw. Het is gebleken dat [...]

Lees meer

Rooster Juridisch spreekuur te Made

Het juridisch spreekuur wordt iedere tweede en vierde dinsdag van de maand gehouden op de eerste verdieping van Het Vierendeel te Made van 17.00 tot 18.00 uur. Het spreekuur is een samenwerking tussen SWO Drimmelen en mr. Roel Joosen van [...]

Lees meer

Rooster Juridisch spreekuur Drimmelen te Terheijden

Het Juridisch spreekuur Drimmelen wordt iedere eerste en derde maandag van de maand gehouden (behoudens feestdagen, zie onderstaand rooster) aan de Raadhuisstraat nr. 2C te Terheijden (ingang aan de rechterkant van het voormalige [...]

Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is bepaald op 2,5%. [...]

Lees meer

Steeds meer jongeren hebben schulden bij overheidsinstanties

Steeds meer mensen hebben op jonge leeftijd schulden bij overheidsinstanties. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaker te maken krijgen met achterstanden. Vaak gebeurt dit als jongeren op eigen benen komen te staan. [...]

Lees meer

Partneralimentatie in 2020

Het zat er al een tijdje aan te komen . Het initiatiefvoorstel 34.231 treedt in werking op 1 januari 2020. De onderbouwing voor de invoering van de wet is, dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de huidige duur van de [...]

Lees meer

De vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Een veelvoorkomende wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de ontbinding via een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst. Een groot voordeel van deze wijze van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst is dat [...]

Lees meer

Aantal mensen met schulden onder bewind neemt fors toe

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder is komen te staan fors gestegen. [...]

Lees meer

Wachtlijst Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is er in de eerste vier maanden van dit jaar niet in geslaagd om zijn wachtlijst te verkleinen. [...]

Lees meer

Financiële veranderingen vanaf 1 juli 2019

Financiële veranderingen vanaf 1 juli 2019 [...]

Lees meer

Eerste toewijzingen affectieschade

De eerste toewijzing van affectieschade in de zin van de Wet affectieschade is een feit. Op 4 juli werd een automobilist veroordeeld tot het betalen van 17.500 euro aan de twee kinderen van een slachtoffer die door het roekeloze rijgedrag [...]

Lees meer

Jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

Jongeren vanaf 21 jaar verdienen per 1 juli 2019 voortaan hetzelfde minimumloon als volwassenen. Dit op grond van een kabinetsbesluit uit 2016. Volgens vakbond FNV gaat een 21-jarige er hierdoor 510,69 euro per maand op vooruit. [...]

Lees meer

Kinderalimentatie

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over: wat is de behoefte van een kind dan wel kinderen. In de regel gelden er vaste behoeftes op grond van leeftijd van de kinderen en het inkomen van partijen. De behoefte wordt echter gemaximeerd [...]

Lees meer

Wat te doen als schulden echt een probleem zijn geworden?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schulden zich gemiddeld pas na vijf tot zeven jaar hulp vraagt. [...]

Lees meer

Strafbeschikking

Vanaf het jaar 2008 is het voor het Openbaar Ministerie op basis van Wet OM-afdoening mogelijk om zonder tussenkomst van een rechter een straf op te leggen. De zogenaamde strafbeschikking kan door de Officier van Justitie bij een [...]

Lees meer

Is het tijd om alle schulden van probleemgevallen kwijt te schelden?

Een gezin met problematische schulden kost de samenleving gemiddeld een ton, terwijl de doorsnee probleemschuld €42.000 bedraagt. Is het tijd voor een generaal schuldenpardon? [...]

Lees meer

Herstelmogelijkheid bij ten onrechte opgelegde strafbeschikkingen

Burgers die in het verleden gedupeerd zijn door onterechte strafbeschikkingen moeten daartegen alsnog in verzet kunnen gaan. [...]

Lees meer

Gezamenlijke woning bij verbreking relatie

In veel gevallen blijft een van partijen nog een periode wonen in de woning die aan partijen toebehoort. Indien de ander dan de woning niet meer gebruikt, kan die persoon aanspraak maken op een redelijke vergoeding. [...]

Lees meer

De Wet vergoeding van affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers ook in Nederland de mogelijkheid on affectieschade vergoed te krijgen. [...]

Lees meer

Bewindvoering voor ouderen

Steeds meer ouderen hebben moeite met het beheren van hun financiën. Dit komt door het digitaliseren en de vergrijzing. Zo sturen instanties steeds minder papieren rekeningen en brieven. Tevens gaan bijna alle overheidszaken via DigiD en [...]

Lees meer

Raadsonderzoek: de stand van zaken

​Vanaf 1 januari 2019 publiceert de Raad voor de Kinderbescherming de gemiddelde landelijke wachttijden voor onderzoek op haar website. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde wachttijd in beschermingsonderzoeken, G&O-zaken, [...]

Lees meer

De zieke werknemer

Ziek zijn is al lastig genoeg, zeker als de werkgever stelt dat u niet ziek bent of dat er sprake is van ziekte maar dat over de rest inzetbaarheid al of niet in een re-integratie traject, discussie is. [...]

Lees meer

Rooster Juridisch spreekuur Drimmelen 2019

Het Juridisch spreekuur Drimmelen wordt iedere eerste en derde maandag van de maand gehouden (behoudens feestdagen, zie onderstaand rooster) aan de Raadhuisstraat nr. 2C te Terheijden (ingang aan de rechterkant van het voormalige [...]

Lees meer

Jongeren raken steeds gemakkelijker in de schulden

Ruim 25 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft zijn of haar financiën niet op orde, blijkt uit onderzoek van Intrum. Tevens blijkt dat ruim de helft van de jongeren zijn of haar rekeningen wel eens te laat betaald. [...]

Lees meer

Spreekrecht slachtoffer en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht slachtoffer en schriftelijke slachtofferverklaring [...]

Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2019

​Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2019 wordt verhoogd, is bepaald op 2%. [...]

Lees meer

Doorwerking privégedraging op de arbeidsrelatie

In een artikel voor het arbeidsrecht uitgave nr. 10 wordt melding gemaakt dat privé en werk geen afgescheiden terreinen meer zijn en dat soms privégedragingen kunnen leiden tot ontslag bij de werkgever. [...]

Lees meer

Steeds meer mensen hebben schulden

Steeds meer mensen hebben schulden, maar minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering [...]

Lees meer

Verwachting stijging zorgpremie

Naar verwachting zal de zorgpremie in 2019 flink gaan stijgen. [...]

Lees meer

Schadevergoeding claimen als slachtoffer in het strafproces

Schadevergoeding claimen als slachtoffer in het strafproces [...]

Lees meer

Rooster juridisch spreekuur in Made

Het juridisch spreekuur wordt iedere tweede en vierde dinsdag van de maand gehouden op de eerste verdieping van Het Vierendeel te Made van 17.00 tot 18.00 uur. Het spreekuur is een samenwerking tussen SWO Drimmelen en mr. Roel Joosen van [...]

Lees meer

Nieuw: nu ook een spreekuur in Made

Per dinsdag 11 september aanstaande biedt SWO Drimmelen een juridisch spreekuur aan. Dit in samenwerking met advocaat mr. Roel Joosen van Advocatenkantoor Osté te Oosterhout. Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand houdt hij een [...]

Lees meer

Kinderalimentatie na 21e jaar

Op grond van de wet zijn ouders verplicht hun kinderen in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien totdat zij de leeftijd van 21 jaren hebben bereikt. In principe eindigt hierna de wettelijke verplichting tot het betalen van [...]

Lees meer

Recordaantal mensen vraagt hulp om van schulden af te komen

Ruim 94.000 mensen klopten vorig jaar aan voor een helpende hand [...]

Lees meer

Kinderalimentatie voor stiefkinderen

Sinds 2012 heeft de HR bepaald dat de onderhoudsverplichtingen voor zowel ouders als stiefouders aan elkaar gelijk zijn. De Hoge Raad stelt wel dat de omvang mede wordt bepaald door de omstandigheden van de zaak. Factoren die een rol [...]

Lees meer

Klaagschrift niet-vervolging indienen

Klaagschrift niet-vervolging indienen [...]

Lees meer

Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie

Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie [...]

Lees meer

Kamer: hardere aanpak van ouders die omgangsregeling frustreren

Gescheiden ouders moeten gedwongen kunnen worden zich aan de omgangsregeling met hun kinderen te houden. De regels moeten strikter worden nageleefd en desnoods horen wetten te worden aangescherpt. [...]

Lees meer

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder is iemand die uw financiële zaken behartigt, indien u zelf tijdelijk of duurzaam niet in staat bent om uw eigen financiën te regelen. Dit kan zijn in verband met lichamelijke/psychische klachten of mensen met schulden. [...]

Lees meer

Advocaten & Bewindvoering in Noord Brabant

Wij kunnen u helpen met rechtsbijstand, bewindvoering en budgetbeheer.

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Osté is gevestigd in Oosterhout en Dongen, vanuit hier bieden wij rechtsbijstand, beschermingsbewind en budgetbeheer aan.

Bekijk alle rechtsgebieden
Bewindvoering

Advocatenkantoor Osté wil zich als uw bewindvoerder transparant opstellen aangaande uw financiën.

Meer over bewindvoering
Contact

Wij kunnen u helpen met rechtsbijstand, bewindvoering en budgetbeheer.

Contact opnemen