| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Nieuws overzicht

Juridische updates

Nieuws van advocatenkantoor Osté

Verdachte moet slachtoffer aanhoren

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn in de toekomst verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat stelt minister Sander Dekker in zijn meerjarenagenda [...]

Lees meer

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werken gaan treden. [...]

Lees meer

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen en/of hun financiële zaken regelen. Om deze mensen te beschermen, kan de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of een curator benoemen. Deze persoon neemt beslissingen over de zorg of [...]

Lees meer

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Mogelijke wetswijziging in het vooruitzicht ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheidstelling [...]

Lees meer

Vacature stagiair(e) bewindvoerder

Advocatenkantoor Osté is per direct op zoek naar een stagiaire bewindvoerder voor 24 tot 40 uur per week – Oosterhout, Noord-Brabant. [...]

Lees meer

Schuldhulpverlening: minnelijk traject of WSNP

Indien u er zelf niet meer uitkomt, kunt u een beroep doen op de schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is een traject waarin iemand met schulden hulp krijg om zijn schulden af te kunnen lossen. Er is een onderscheid tussen [...]

Lees meer

Nieuwe huwelijksregels 2018

In 2018 is het nog steeds mogelijk om te trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden. Echter, vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe huwelijksregels en trouwt men niet meer standaard in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte [...]

Lees meer

Advocaten houden ook in 2018 weer gratis spreekuur in de gemeente Drimmelen

Ook in 2018 staan de advocaten van het Juridisch spreekuur Drimmelen weer voor de inwoners van de gemeente Drimmelen klaar. Het spreekuur wordt beurtelings gehouden door mr. R. Joosen van Advocatenkantoor Osté te Oosterhout en mr. S.A.M. [...]

Lees meer

Indexatie alimentatie 2018

Het indexeringspercentage voor 2018 bedraagt 1,5%. Het percentage gaat in op 1 januari 2018. [...]

Lees meer

Slachtofferzaken

Vanaf heden kunnen wij u ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand bijstaan als raadsman in slachtofferzaken. [...]

Lees meer

Loonbeslag

Het is wettelijk bepaald dat een schuldeiser zijn vordering kan verhalen op het gehele vermogen van een schuldenaar. Indien een vordering onbetaald blijft, kan een schuldeiser beslag leggen op uw uitkering of loon. [...]

Lees meer

Vacature: student-stagiair

Advocatenkantoor Osté is op zoek naar een enthousiaste student die een studentstage wenst te lopen. [...]

Lees meer

Verontschuldigbare termijnoverschrijding in hoger beroep

​Wanneer in een strafzaak uitspraak is gedaan, moet de verdachte binnen 14 dagen na de einduitspraak in hoger beroep gaan. De termijn van 14 dagen is een termijn van openbare orde. Een overschrijding van deze termijn kan alleen in [...]

Lees meer

Vakantie met kinderen in het buitenland bij scheiding

De zomervakantie staat weer voor de deur. Wil je met je minderjarige kinderen in het buitenland op vakantie dan kan het zijn dat je daarvoor toestemming nodig hebt van de andere ouder. Er zijn een drietal situaties mogelijk, [...]

Lees meer

Kindgebonden budget en partneralimentatie

Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen op de prejudiciële vragen welke eerder waren gesteld door het Hof Den Haag. [...]

Lees meer

Het initiatiefwetsvoorstel Beperking huwelijk gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen met de minst mogelijke meerderheid aangenomen. Het wetsvoorstel houdt onder andere in dat het in de toekomst trouwen in [...]

Lees meer

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Zoals het er nu uitziet zal de nieuwe wetgeving rondom de beslagvrije voet per 1 januari 2018 in werking treden. Dit blijkt uit de nota aan de Tweede kamer van 23 januari 2017. [...]

Lees meer

Indexering alimentatie 2017

Het indexeringspercentage voor 2017 bedraagt 2,1%. Het percentage gaat in op 1 januari 2017 en het zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt. [...]

Lees meer

Hoger beroep in civiele zaken blijkt vaak lonend

​Hoger beroep in civielrechtelijke zaken leidt in een aanzienlijk aantal zaken tot een andere uitspraak dan in eerste aanleg. [...]

Lees meer

Voorstel aanpassing WWZ

In het geval een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op [...]

Lees meer

Een kosteloos juridisch spreekuur

Het doel van het Juridisch spreekuur Drimmelen is het op weg helpen van mensen die geconfronteerd worden met een juridisch probleem. [...]

Lees meer

Ook vrije advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarprocedures voor rechtsbijstandverzekerden

​Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april jongstleden met twee uitspraken het begrip ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen verder ingevuld. [...]

Lees meer

Wijziging beleid RvR: maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden

De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden gaat per 1 maart 2017 in. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van [...]

Lees meer

Advocaten & Bewindvoering in Noord Brabant

Wij kunnen u helpen met rechtsbijstand, bewindvoering en budgetbeheer.

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Osté is gevestigd in Oosterhout en Dongen, vanuit hier bieden wij rechtsbijstand, beschermingsbewind en budgetbeheer aan.

Bekijk alle rechtsgebieden
Bewindvoering

Advocatenkantoor Osté wil zich als uw bewindvoerder transparant opstellen aangaande uw financiën.

Meer over bewindvoering
Contact

Wij kunnen u helpen met rechtsbijstand, bewindvoering en budgetbeheer.

Contact opnemen