| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Nieuws overzicht

Juridische updates

Nieuws van advocatenkantoor Osté

Financiële veranderingen vanaf 1 juli 2019

Financiële veranderingen vanaf 1 juli 2019 [...]

Lees meer

Eerste toewijzingen affectieschade

De eerste toewijzing van affectieschade in de zin van de Wet affectieschade is een feit. Op 4 juli werd een automobilist veroordeeld tot het betalen van 17.500 euro aan de twee kinderen van een slachtoffer die door het roekeloze rijgedrag [...]

Lees meer

Jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

Jongeren vanaf 21 jaar verdienen per 1 juli 2019 voortaan hetzelfde minimumloon als volwassenen. Dit op grond van een kabinetsbesluit uit 2016. Volgens vakbond FNV gaat een 21-jarige er hierdoor 510,69 euro per maand op vooruit. [...]

Lees meer

Kinderalimentatie

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over: wat is de behoefte van een kind dan wel kinderen. In de regel gelden er vaste behoeftes op grond van leeftijd van de kinderen en het inkomen van partijen. De behoefte wordt echter gemaximeerd [...]

Lees meer

Wat te doen als schulden echt een probleem zijn geworden?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schulden zich gemiddeld pas na vijf tot zeven jaar hulp vraagt. [...]

Lees meer

Strafbeschikking

Vanaf het jaar 2008 is het voor het Openbaar Ministerie op basis van Wet OM-afdoening mogelijk om zonder tussenkomst van een rechter een straf op te leggen. De zogenaamde strafbeschikking kan door de Officier van Justitie bij een [...]

Lees meer

Is het tijd om alle schulden van probleemgevallen kwijt te schelden?

Een gezin met problematische schulden kost de samenleving gemiddeld een ton, terwijl de doorsnee probleemschuld €42.000 bedraagt. Is het tijd voor een generaal schuldenpardon? [...]

Lees meer

Herstelmogelijkheid bij ten onrechte opgelegde strafbeschikkingen

Burgers die in het verleden gedupeerd zijn door onterechte strafbeschikkingen moeten daartegen alsnog in verzet kunnen gaan. [...]

Lees meer

Gezamenlijke woning bij verbreking relatie

In veel gevallen blijft een van partijen nog een periode wonen in de woning die aan partijen toebehoort. Indien de ander dan de woning niet meer gebruikt, kan die persoon aanspraak maken op een redelijke vergoeding. [...]

Lees meer

De Wet vergoeding van affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers ook in Nederland de mogelijkheid on affectieschade vergoed te krijgen. [...]

Lees meer

Bewindvoering voor ouderen

Steeds meer ouderen hebben moeite met het beheren van hun financiën. Dit komt door het digitaliseren en de vergrijzing. Zo sturen instanties steeds minder papieren rekeningen en brieven. Tevens gaan bijna alle overheidszaken via DigiD en [...]

Lees meer

Raadsonderzoek: de stand van zaken

​Vanaf 1 januari 2019 publiceert de Raad voor de Kinderbescherming de gemiddelde landelijke wachttijden voor onderzoek op haar website. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde wachttijd in beschermingsonderzoeken, G&O-zaken, [...]

Lees meer

De zieke werknemer

Ziek zijn is al lastig genoeg, zeker als de werkgever stelt dat u niet ziek bent of dat er sprake is van ziekte maar dat over de rest inzetbaarheid al of niet in een re-integratie traject, discussie is. [...]

Lees meer

Rooster Juridisch spreekuur Drimmelen 2019

Het Juridisch spreekuur Drimmelen wordt iedere eerste en derde maandag van de maand gehouden (behoudens feestdagen, zie onderstaand rooster) aan de Raadhuisstraat nr. 2C te Terheijden (ingang aan de rechterkant van het voormalige [...]

Lees meer

Jongeren raken steeds gemakkelijker in de schulden

Ruim 25 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft zijn of haar financiën niet op orde, blijkt uit onderzoek van Intrum. Tevens blijkt dat ruim de helft van de jongeren zijn of haar rekeningen wel eens te laat betaald. [...]

Lees meer

Spreekrecht slachtoffer en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht slachtoffer en schriftelijke slachtofferverklaring [...]

Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2019

​Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2019 wordt verhoogd, is bepaald op 2%. [...]

Lees meer

Doorwerking privégedraging op de arbeidsrelatie

In een artikel voor het arbeidsrecht uitgave nr. 10 wordt melding gemaakt dat privé en werk geen afgescheiden terreinen meer zijn en dat soms privégedragingen kunnen leiden tot ontslag bij de werkgever. [...]

Lees meer

Steeds meer mensen hebben schulden

Steeds meer mensen hebben schulden, maar minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering [...]

Lees meer

Verwachting stijging zorgpremie

Naar verwachting zal de zorgpremie in 2019 flink gaan stijgen. [...]

Lees meer

Schadevergoeding claimen als slachtoffer in het strafproces

Schadevergoeding claimen als slachtoffer in het strafproces [...]

Lees meer

Rooster juridisch spreekuur in Made

Het juridisch spreekuur wordt iedere tweede en vierde dinsdag van de maand gehouden op de eerste verdieping van Het Vierendeel te Made van 17.00 tot 18.00 uur. Het spreekuur is een samenwerking tussen SWO Drimmelen en mr. Roel Joosen van [...]

Lees meer

Nieuw: nu ook een spreekuur in Made

Per dinsdag 11 september aanstaande biedt SWO Drimmelen een juridisch spreekuur aan. Dit in samenwerking met advocaat mr. Roel Joosen van Advocatenkantoor Osté te Oosterhout. Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand houdt hij een [...]

Lees meer

Kinderalimentatie na 21e jaar

Op grond van de wet zijn ouders verplicht hun kinderen in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien totdat zij de leeftijd van 21 jaren hebben bereikt. In principe eindigt hierna de wettelijke verplichting tot het betalen van [...]

Lees meer

Recordaantal mensen vraagt hulp om van schulden af te komen

Ruim 94.000 mensen klopten vorig jaar aan voor een helpende hand [...]

Lees meer

Kinderalimentatie voor stiefkinderen

Sinds 2012 heeft de HR bepaald dat de onderhoudsverplichtingen voor zowel ouders als stiefouders aan elkaar gelijk zijn. De Hoge Raad stelt wel dat de omvang mede wordt bepaald door de omstandigheden van de zaak. Factoren die een rol [...]

Lees meer

Klaagschrift niet-vervolging indienen

Klaagschrift niet-vervolging indienen [...]

Lees meer

Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie

Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie [...]

Lees meer

Kamer: hardere aanpak van ouders die omgangsregeling frustreren

Gescheiden ouders moeten gedwongen kunnen worden zich aan de omgangsregeling met hun kinderen te houden. De regels moeten strikter worden nageleefd en desnoods horen wetten te worden aangescherpt. [...]

Lees meer

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder is iemand die uw financiële zaken behartigt, indien u zelf tijdelijk of duurzaam niet in staat bent om uw eigen financiën te regelen. Dit kan zijn in verband met lichamelijke/psychische klachten of mensen met schulden. [...]

Lees meer

Nieuwe maatregelen om probleemschulden te voorkomen of te verlagen

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan. [...]

Lees meer

Informatierecht slachtoffer

Informatierecht slachtoffer [...]

Lees meer

Rechten van een slachtoffer van een misdrijf

Rechten van een slachtoffer van een misdrijf [...]

Lees meer

Plannen om pensioen automatisch te verdelen bij echtscheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels voor het verdelen van het pensioen bij echtscheiding aanpassen. Hij gaat hierover in gesprek met de pensioensector. [...]

Lees meer

Hulp nodig bij uw financiën?

Budgetbeheer & Beschermingsbewind [...]

Lees meer

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Drempel bij gemeente voor schuldhulpverlening ligt te hoog. Mensen moeten allerlei papieren op orde hebben alvorens ze überhaupt op gesprek mogen komen en dat is juist voor deze doelgroep vaak te veel gevraagd. [...]

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat van kracht

​Binnenkort en wel op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening, vervangt niet alleen de Nederlandse, maar alle bestaande Europese privacywetgevingen. De AVG moet er voor zorgen dat de [...]

Lees meer

Vacature: student-stagiair

Advocatenkantoor Osté is op zoek naar een enthousiaste student die een studentstage wenst te lopen. [...]

Lees meer

Verdachte moet slachtoffer aanhoren

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn in de toekomst verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat stelt minister Sander Dekker in zijn meerjarenagenda [...]

Lees meer

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werken gaan treden. [...]

Lees meer

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen en/of hun financiële zaken regelen. Om deze mensen te beschermen, kan de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of een curator benoemen. Deze persoon neemt beslissingen over de zorg of [...]

Lees meer

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Mogelijke wetswijziging in het vooruitzicht ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheidstelling [...]

Lees meer

Schuldhulpverlening: minnelijk traject of WSNP (schuldsanering)

Indien u er zelf niet meer uitkomt, kunt u een beroep doen op de schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is een traject waarin iemand met schulden hulp krijg om zijn schulden af te kunnen lossen . Er is een onderscheid tussen [...]

Lees meer

Nieuwe huwelijksregels 2018

In 2018 is het nog steeds mogelijk om te trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden. Echter, vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe huwelijksregels en trouwt men niet meer standaard in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte [...]

Lees meer

Advocaten houden ook in 2018 weer gratis spreekuur in de gemeente Drimmelen

Ook in 2018 staan de advocaten van het Juridisch spreekuur Drimmelen weer voor de inwoners van de gemeente Drimmelen klaar. Het spreekuur wordt beurtelings gehouden door mr. R. Joosen van Advocatenkantoor Osté te Oosterhout en mr. S.A.M. [...]

Lees meer

Indexatie alimentatie 2018

Het indexeringspercentage voor 2018 bedraagt 1,5%. Het percentage gaat in op 1 januari 2018. [...]

Lees meer

Slachtofferzaken

Vanaf heden kunnen wij u ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand bijstaan als raadsman in slachtofferzaken. [...]

Lees meer

Loonbeslag

Het is wettelijk bepaald dat een schuldeiser zijn vordering kan verhalen op het gehele vermogen van een schuldenaar. Indien een vordering onbetaald blijft, kan een schuldeiser beslag leggen op uw uitkering of loon. [...]

Lees meer

Verontschuldigbare termijnoverschrijding in hoger beroep

​Wanneer in een strafzaak uitspraak is gedaan, moet de verdachte binnen 14 dagen na de einduitspraak in hoger beroep gaan. De termijn van 14 dagen is een termijn van openbare orde. Een overschrijding van deze termijn kan alleen in [...]

Lees meer

Vakantie met kinderen in het buitenland bij scheiding

De zomervakantie staat weer voor de deur. Wil je met je minderjarige kinderen in het buitenland op vakantie dan kan het zijn dat je daarvoor toestemming nodig hebt van de andere ouder. Er zijn een drietal situaties mogelijk, [...]

Lees meer

Kindgebonden budget en partneralimentatie

Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen op de prejudiciële vragen welke eerder waren gesteld door het Hof Den Haag. [...]

Lees meer

Het initiatiefwetsvoorstel Beperking huwelijk gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen met de minst mogelijke meerderheid aangenomen. Het wetsvoorstel houdt onder andere in dat het in de toekomst trouwen in [...]

Lees meer

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Zoals het er nu uitziet zal de nieuwe wetgeving rondom de beslagvrije voet per 1 januari 2018 in werking treden. Dit blijkt uit de nota aan de Tweede kamer van 23 januari 2017. [...]

Lees meer

Indexering alimentatie 2017

Het indexeringspercentage voor 2017 bedraagt 2,1%. Het percentage gaat in op 1 januari 2017 en het zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt. [...]

Lees meer

Hoger beroep in civiele zaken blijkt vaak lonend

​Hoger beroep in civielrechtelijke zaken leidt in een aanzienlijk aantal zaken tot een andere uitspraak dan in eerste aanleg. [...]

Lees meer

Voorstel aanpassing WWZ

In het geval een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op [...]

Lees meer

Een kosteloos juridisch spreekuur

Het doel van het Juridisch spreekuur Drimmelen is het op weg helpen van mensen die geconfronteerd worden met een juridisch probleem. [...]

Lees meer

Ook vrije advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarprocedures voor rechtsbijstandverzekerden

​Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april jongstleden met twee uitspraken het begrip ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen verder ingevuld. [...]

Lees meer

Wijziging beleid RvR: maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden

De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden gaat per 1 maart 2017 in. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van [...]

Lees meer

Het Juridisch spreekuur Drimmelen gaat verhuizen

​Het Juridisch spreekuur Drimmelen zal per 7 maart aanstaande voortaan op een ander adres plaatsvinden. [...]

Lees meer

Wijzigingen per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal wetswijzigingen in werking getreden en hier willen wij u van op de hoogte brengen. [...]

Lees meer

Incassokosten

​Als een rekening niet betaald wordt, kan de schuldeiser op een gegeven moment incassokosten eisen. Om consumenten hiertegen te beschermen is in 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. [...]

Lees meer

High trust kantoor

Veel van onze cliënten maken gebruik van onze diensten op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij vragen dan voor de betreffende cliënt een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand en kunnen onze verrichtingen dan declareren bij [...]

Lees meer

Advocaten & Bewindvoering in Noord Brabant

Wij kunnen u helpen met rechtsbijstand, bewindvoering en budgetbeheer.

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Osté is gevestigd in Oosterhout en Dongen, vanuit hier bieden wij rechtsbijstand, beschermingsbewind en budgetbeheer aan.

Bekijk alle rechtsgebieden
Bewindvoering

Advocatenkantoor Osté wil zich als uw bewindvoerder transparant opstellen aangaande uw financiën.

Meer over bewindvoering
Contact

Wij kunnen u helpen met rechtsbijstand, bewindvoering en budgetbeheer.

Contact opnemen