| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

De verplichtingen van een bewindvoerder

Is er controle op een bewindvoerder?

De verplichtingen van een bewindvoerder

Veel cliënten zijn er niet mee bekend dat een bewindvoerder bepaalde verplichtingen heeft richting de rechtbank. Zo is een bewindvoerder bijvoorbeeld verplicht om een boedelbeschrijving en rekening en verantwoording in te dienen bij te rechtbank. Ook wordt het kantoor van de bewindvoerder jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Hierna zal vorenstaande kort uitgelegd worden.

Boedelbeschrijving

De bewindvoerder dient, uiterlijk binnen vier maanden na benoeming tot bewindvoerder, een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een opgave van alle goederen, bankrekeningnummers en alle andere zaken van de betreffende cliënt, van het moment dat deze cliënt onder bewind is gesteld. Is de cliënt in staat de boedelbeschrijving te beoordelen? Dan moet deze cliënt het formulier controleren en bij goedkeuring een handtekening zetten.

Rekening en verantwoording

Een bewindvoerder dient elk jaar een rekening en verantwoording in te dienen bij de rechter. Dit is een overzicht, met bewijsstukken, van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betreffende cliënt in het voorafgaande jaar. Ook in geval van de rekening en verantwoording geldt dat als de cliënt in staat deze te beoordelen, hij / zij het formulier dient te controleren en bij goedkeuring een handtekening moet zetten. Als de kantonrechter onduidelijkheden opmerkt in de rekening en verantwoording, dan zal de bewindvoerder dit moeten kunnen uitleggen.

Accountantscontrole 

Jaarlijks zal het kantoor van de bewindvoerder gecontroleerd worden door een accountant. De accountant zal ook steekproefsgewijs een aantal dossiers doornemen. De bevindingen van de accountant worden opgenomen in een rapport en zal worden neergelegd bij de rechtbank. 

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté