| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

DNA-afname bij een strafbaar feit

Dient u mee te werken aan DNA-afname?

DNA-afname bij een strafbaar feit

Indien u in aanraking komt met politie en justitie kan de officier van justitie in het arrondissement waarin de rechtbank is gelegen die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen, dan wel de officier van justitie die de strafbeschikking heeft uitgevaardigd, bevelen dat bij u als veroordeelde wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, celmateriaal zal worden afgenomen ten behoeve van het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel.

In de praktijk wordt u dan per brief opgeroepen om zich op een bepaalde dag en tijdstip te melden op een politiebureau in de buurt om aldaar DNA af te geven. Dit gebeurt dan doormiddel van afname van wangslijm met een wattenstaafje. Tegen de afname van het DNA-materiaal kunt u geen bezwaar indienen. Indien u niet komt opdagen dan loopt u het risico dat de politie u komt halen om alsnog DNA-materiaal van u af te nemen.

Nadat het DNA-materiaal is afgenomen wordt uw DNA-profiel opgemaakt om deze op te nemen in de landelijke DNA-databank. Tegen de opname van uw DNA-profiel kunt u wel bezwaar indienen. U kunt daarbij aangeven dat redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van uw DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Het bezwaarschrift zal dan door de bijzondere raadkamer van de rechtbank worden behandeld. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en u bijstaan op zitting. Indien u daarover meer informatie wilt hebben kunt u contact met ons opnemen op het nummer: 0162-466626.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté