| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Doorwerking privégedraging op de arbeidsrelatie

Welke voorwaarden gelden?

Doorwerking privégedraging op de arbeidsrelatie

In een artikel voor het arbeidsrecht uitgave nr. 10 wordt melding gemaakt dat privé en werk geen afgescheiden terreinen meer zijn en dat soms privégedragingen kunnen leiden tot ontslag bij de werkgever.

Echter, hier worden wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Er moet een relatie zijn met de arbeidsverhouding dan wel het werk en er wordt een norm overtreden, die een werknemer tegenover de werkgever dient na te komen. Indien aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, kan die gedraging leiden tot ontslag van de werknemer. Uiteraard dient dan wel de overtreding van de norm ernstig genoeg te zijn.

Indien de werkgever gedragscodes heeft opgesteld binnen de onderneming dan hebben die te gelden als extra meetlat naast art 7:611 BW waarin staat vermeld dat werkgever en werknemer verplicht zijn zich als goed werkgever dan wel goed werknemer te gedragen.

Indien u nadere informatie wenst over dit onderwerp of bijstand wenst van een gespecialiseerd advocaat in het arbeidsrecht kunt u contact opnemen met een van onze advocaten op kantoor op het nummer 0162-466626.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté