| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Echtscheiding

Er zijn twee verschillende procedures om te gaan scheiden.

Echtscheiding

Over het algemeen zijn er in het jaar een tweetal momenten aan te wijzen waarin de aanvragen voor een echtscheiding pieken, namelijk de periode net na de zomervakantie en de periode net na de kerstdagen en oud & nieuw. Het is gebleken dat deze perioden de relatie vaak nog verder onder druk zetten en de bekende "druppel" kunnen opleveren die de emmer doet overlopen.

Als het dan helaas zover komt dan is het belangrijk om te weten dat er twee manieren zijn om te gaan scheiden. Men kan kiezen voor een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, waarvoor over het algemeen wordt gekozen als men onderling niet meer met elkaar kan communiceren en er geen bereidheid is om er samen met elkaar uit te komen. Men kan ook kiezen voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, waartoe over het algemeen wordt overgegaan als partijen nog samen met elkaar kunnen communiceren en er over en weer bereidheid is om er samen uit te komen.

In een procedure op basis van een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding kan men via een advocaat een verzoekschrift indienen en daarin verzoeken om de echtscheiding uit te spreken. Het is daarbij mogelijk om de rechtbank te verzoeken om op nevenvoorzieningen te beslissen zoals bijvoorbeeld vaststelling van alimentatie, omgangsregeling, verdeling van het huwelijksvermogen, etc. De ex-partner kan vervolgens via een advocaat een verweerschrift in gaan dienen en verweer voeren tegen de verzochte nevenvoorzieningen. Uiteindelijk zal er een zitting worden gepland, waarbij partijen hun standpunten over en weer kunnen toelichten. Vervolgens zal er een echtscheidingsbeschikking worden afgegeven door de rechtbank en daarin zal de echtscheiding worden uitgesproken en worden beslist ten aanzien van de nevenvoorzieningen. De echtscheidingsbeschikking dient vervolgens nog te worden ingeschreven en dan bent u officieel gescheiden. Indien er nog minderjarige kinderen binnen het huwelijk zijn dient er ook nog een ouderschapsplan te worden opgesteld waarin de afspraken omtrent de kinderen dienen te worden vastgelegd.

In een procedure op basis van een gezamenlijk verzoekschrift kan men via een eigen advocaat of een gezamenlijk advocaat een echtscheidingsconvenant gaan opstellen waarin met name de financiële afspraken omtrent de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure wordt vastgelegd. Denk daarbij aan afspraken omtrent verdeling van het huwelijksvermogen, alimentatie, pensioen, etc. Indien er nog minderjarige kinderen binnen het huwelijk zijn dient er ook nog een ouderschapsplan te worden opgesteld waarin de afspraken omtrent de kinderen dienen te worden vastgelegd. Deze documenten dienen vervolgens door een advocaat middels een gezamenlijk verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. Er komt dan geen zitting meer daar er al overeenstemming tussen partijen is en er zal een echtscheidingsbeschikking worden afgegeven. In de echtscheidingsbeschikking worden de afspraken van partijen zoals vastgelegd en het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan bekrachtigd. De echtscheidingsbeschikking dient vervolgens ook weer te worden ingeschreven en dan bent u officieel gescheiden. 

Beide vormen van scheiden hebben voor- en nadelen ten aanzien van met name de duur, kosten en risico's. Indien u hierover meer informatie wenst te krijgen kunt u contact opnemen met de heer mr. P. Doorakkers.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté