| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Incassokosten

Normering Buitengerechtelijke Incassokosten

Incassokosten

Als een rekening niet betaald wordt, kan de schuldeiser op een gegeven moment incassokosten eisen. Om consumenten hiertegen te beschermen is in 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om, de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten.

Als je een rekening niet betaalt en de betalingstermijn is verstreken, dan krijg je normaal gesproken een aanmaning. Deze brief is tegenwoordig verplicht als de schuldenaar een consument is. Pas na het verstrijken van een termijn van 14 dagen mag de schuldeiser incassokosten eisen. Buitengerechtelijke incassokosten die voor het verstrijken van deze termijn worden gevorderd, hoef je dus niet te betalen. Het minimumbedrag aan incassokosten is € 40,-.

De Hoge Raad heeft bevestigd dat deze incassokosten redelijk zijn als aan de genoemde voorwaarden is voldaan: de rekening is niet betaald, de consument heeft een herinneringsbrief ontvangen en binnen de 14 dagen termijn is niet betaald. Bovendien dient de brief de betalingstermijn van 14 dagen en de verschuldigdheid en hoogte van incassokosten bij niet-betaling te vermelden.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté