| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Informatierecht slachtoffer

Informatierecht slachtoffer

Informatierecht slachtoffer

In een eerder nieuwsbericht hebben wij u gewezen op een vijftal rechten die u heeft als slachtoffer. Een van deze rechten betreft het informatierecht, waarover wij u in dit bericht nader willen informeren.

Indien u aangifte doet van een strafbaar feit kunt u bij de politie aangeven dat u op de hoogte gehouden wenst te worden van het verloop van de behandeling van de aangifte. Het OM en de politie zullen u dan op de hoogte houden van essentiële ontwikkelingen met betrekking tot uw aangifte, waarbij het aan u wordt gemeld als er in uw zaak bijvoorbeeld een verdachte wordt aangehouden, ontsnapt of in vrijheid wordt gesteld of verlof krijgt. Tevens dient aan u te worden medegedeeld of de betreffende verdachte(n) zal worden vervolgd of dat de zaak zal worden geseponeerd. 

Indien de strafzaak op zitting zal worden gebracht wordt u door het OM geïnformeerd over de zittingsdatum en de mogelijkheden om zich te voegen als benadeelde in het strafproces via Slachtofferhulp (meer eenvoudige schade) of met behulp van een advocaat (meer complexe schade).

Slachtoffers worden ook geïnformeerd over mogelijke maatregelen die zijn getroffen door het OM voor hun bescherming.

Slachtoffers kunnen vragen om een exemplaar van de aangifte, om zaaksinformatie en om processtukken. Indien een slachtoffer de Nederlandse taal niet machtig is kan om een vertaling worden gevraagd.

Slachtoffers hebben in veel gevallen het recht om de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op zitting bij te wonen.

Slachtoffers hebben het recht om te worden geïnformeerd over de uitspraak in de strafzaak.

Wij kunnen u als slachtoffer begeleiden in het proces. Indien u hierover meer vragen heeft kunt u contact opnemen met P. Doorakkers.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté