| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Kinderalimentatie na 21e jaar

Is kinderalimentatie verplicht nadat kind 21 jaar is geworden?

Kinderalimentatie na 21e jaar

Op grond van de wet zijn ouders verplicht hun kinderen in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien totdat zij de leeftijd van 21 jaren hebben bereikt. In principe eindigt hierna de wettelijke verplichting tot het betalen van alimentatie aan een kind. Dit kan echter anders zijn als hieromtrent iets anders is opgenomen in het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan of in een beschikking van de rechtbank. Ook kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting.

Daarnaast blijven ouders verplicht om in het onderhoud van hun kinderen te voorzien als hun kind behoeftig is, dus als het kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud te voorzien. Het kind moet hiervoor zelf een verzoek bij de rechter indienen, mocht hij/zij er met zijn ouder(s) niet uitkomen. De rechter zal dan deze behoeftigheid van het kind toetsen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s). Uit de jurisprudentie volgt echter deze behoeftigheid niet al te gemakkelijk door de rechterlijke macht wordt aangenomen.

Mocht u advies wensen in een dergelijke casus, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté