| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Kindgebonden budget en partneralimentatie

Kindgebonden budget en partneralimentatie

Kindgebonden budget en partneralimentatie

Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen op de prejudiciële vragen welke eerder waren gesteld door het Hof Den Haag. De vraag was wat er moest gebeuren met het kindgebonden budget bij het bepalen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Moet het kindgebonden budget worden beschouwd als inkomen dat voorziet in een deel van de behoefte, of moet het kindgebonden budget worden beschouwd als een aanvullende inkomensafhankelijk en ondersteunende maatregel die voor het bepalen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde buiten beschouwing moet worden gelaten.

De Hoge Raad heeft beslist dat het kindgebonden budget buiten beschouwing moet blijven bij het bepalen van partneralimentatie. Met de uitspraak is aangesloten bij een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin werd beslist dat huurtoeslag en zorgtoeslag geen inkomensbestanddelen zijn.
D
e uitspraak betekent dat voor de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget wel wordt meegenomen in het inkomen en dat dat voor de berekening van partneralimentatie buiten beschouwing blijft. Voor de alimentatiegerechtigde wordt het kindgebonden budget dus niet meegenomen bij het bepalen van de JUS en de behoefte. Wanneer de alimentatieplichtige tevens de verzorgende ouder is, dan blijft het kindgebonden budget buiten het inkomen voor het bepalen van de draagkracht voor partneralimentatie.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté