| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Nieuwe maatregelen om probleemschulden te voorkomen of te verlagen

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan.

Nieuwe maatregelen om probleemschulden te voorkomen of te verlagen

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die schulden hebben. Tevens volgt in de zomer de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld dienen over te houden om van te leven.

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties. De gevolgen van het hebben van schulden zijn groot. Schulden zorgen voor stress en problemen, zijn een belemmering voor het vinden of behouden van werk en leiden vaak tot een slechtere gezondheid.

De brede schuldenaanpak van het kabinet bestaat uit tientallen maatregelen en verschillende wetstrajecten. In totaal gaat het om veertig maatregelen waarmee het kabinet mensen met schulden wil helpen. Daarbij wordt samengewerkt met allerlei instanties. De prioriteit van het kabinet is het voorkomen van problematische schulden, onder andere door in te zetten op preventie en het op tijd signaleren als mensen forse schulden dreigen te krijgen. 
Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté