| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Nieuwe ontwikkelingen voor bewind vanwege problematische schulden

Gemeentes hebben per 1 januari 2021 adviesrecht

Nieuwe ontwikkelingen voor bewind vanwege problematische schulden

Overweegt u bewind aan te vragen of heeft u bewindvoering omdat u problematische schulden heeft? Dan kan de gemeente gebruik maken van het adviesrecht dat zij sinds 1 januari 2021 hebben.

De gemeente mag het volgende advies geven:

het bewind voortzetten, of

gemeentelijke ondersteuning is passender in de schuldensituatie; de rechter beslist dan over het voortzetten of beëindigen van het bewind. De gemeente kan niet in hoger beroep gaan.

 

Als de gemeente gebruik wil maken van het kiesrecht moet u de gemeente:

binnen 2 weken na de start van het bewind hierover informeren;

binnen 3 maanden na de start van het bewind een afschrift van de boedelbeschrijving en een plan van aanpak sturen.

U stuurt deze informatie naar het college van B&W. Kijkt u voor adresgegevens op de website van de gemeente. De gemeente maakt het advies uiterlijk 4 weken na de ontvangst van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak bekend aan de bewindvoerder, de betrokkene en de griffier van de rechtbank. Het doel van het adviesrecht is dat gemeenten hun regierol bij schuldhulpverlening beter kunnen uitvoeren en kunnen bijdragen aan de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en bewindvoerders.

 

Bovendien mag de rechter per 1 januari 2021 het bewind voor problematische schulden alleen voor bepaalde duur uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté