| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Vrije advocaatkeuze

UWV- en bezwaarprocedures voor rechtsbijstandverzekerden

Ook vrije advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarprocedures voor rechtsbijstandverzekerden

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april jongstleden met twee uitspraken het begrip ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen verder ingevuld. Zowel een ontslagprocedure bij het UWV als een bezwaarprocedure moeten worden gezien als administratieve procedures waarbij verzekerden recht hebben op het kiezen van een eigen advocaat.

Het betreffende arrest van het Europese Hof van Justitie volgde op vragen die werden gesteld in een langdurige ontslagzaak, waarin een ontslagen werknemer procedeerde tegen rechtsbijstandverzekeraar DAS. DAS nam het standpunt in dat een procedure bij het UWV geen administratieve procedure is, maar het Europese Hof heeft met dit arrest anders bepaald. Daarnaast wees het Hof ook een arrest waarin zij het recht op vrije advocaatkeuze bij bezwaar tegen beschikkingen van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) heeft bevestigd. In 2013 oordeelde het Hof overigens al dat verzekerden zelf moeten kunnen bepalen welke advocaat zij inschakelen als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Het mag immers niet zo zijn dat een rechtsbijstandsverzekering bepaalt wie namens de verzekerde optreedt.

DAS heeft inmiddels via een persbericht laten weten de uitspraak van het Hof te respecteren. Verzekerden van wie een verzoek om kosten te vergoeden in een UWV- of bestuursrechtelijke procedure recentelijk werd afgewezen, kunnen zich nu alsnog tot DAS wenden om een vergoeding vragen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u graag naar DAS.

Mocht u verzekerd zijn bij een rechtsbijstandverzekeraar en mocht u onze bijstand wensen, neem dan gerust contact met ons op.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté