| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Schuldhulpverlening

Minnelijk traject of WSNP (schuldsanering)

Schuldhulpverlening: minnelijk traject of WSNP (schuldsanering)

Indien u er zelf niet meer uitkomt, kunt u een beroep doen op de schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is een traject waarin iemand met schulden hulp krijg om zijn schulden af te kunnen lossen. Er is een onderscheid tussen schuldhulpverlening in het minnelijk traject (MSNP) en schuldhulpverlening via het wettelijke traject (WSNP - schuldsanering).

Bij een minnelijk traject (MSNP) wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheid om met alle schuldeisers een betalingsregeling te treffen over een periode van 36 maanden. Indien de schulden na deze periode nog niet volledig zijn afgelost, zal er finale kwijting worden aangevraagd voor het restant van de schulden. Dit kan met schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij schuldsanering verstrekt de gemeente een lening (saneringskrediet) waarmee alle schulden afgelost kunnen worden. De schuldenaar heeft dan enkel nog een schuld bij de gemeente. Bij schuldbemiddeling maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers over de aflossing van de schulden.

Lukt het niet om een regeling te kunnen treffen met alle schuldeisers? Dan zal er een aanvraag tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden ingediend. Zodra u bent toegelaten tot de WSNP, krijgt u een WSNP bewindvoerder toegewezen. Niet te verwarren met een (beschermings-)bewindvoerder. In tegenstelling tot een beschermingsbewindvoerder, zal de WSNP bewindvoerder niet uw budget gaan beheren. De WSNP bewindvoerder is er enkel voor uw schulden. De WSNP bewindvoerder zal gedurende uw WSNP traject controleren of er voldoende wordt gereserveerd voor de schuldeisers en of u zich aan alle voorwaarden en verplichtingen houdt.

Tijdens deze trajecten is het raadzaam om een (beschermings-)bewindvoerder in de arm te nemen, daar deze bewindvoerder uw financiën beheert. Hij of zijn zorgt voor een stabiele financiële situatie.

Het maandelijkse aflossingsbedrag aan de schuldeisers wordt berekend via een 'Vrij Te Laten Bedrag' (VTLB) berekening.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0162 46 66 26 of per mail via bewindvoering@advocatenkantooroste.nl

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté