| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Strafbeschikking

Indienen verzetschrift

Strafbeschikking

Strafbeschikking

Vanaf het jaar 2008 is het voor het Openbaar Ministerie op basis van Wet OM-afdoening mogelijk om zonder tussenkomst van een rechter een straf op te leggen. De zogenaamde strafbeschikking kan door de Officier van Justitie bij een overtreding of een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar worden uitgevaardigd. De Officier van Justitie kan daartoe de volgende straffen opleggen, namelijk:

  • een geldboete;
  • onttrekking aan het verkeer (afnemen van bepaalde voorwerpen zoals wapen of drugs omdat ze schadelijk zijn);
  • een taakstraf tot 180 uur bij meerderjarigen en een taakstraf tot 60 uur bij minderjarigen;
  • ontzegging van de rijbevoegdheid voor ten hoogste zes maanden;
  • de verplichting tot betaling aan de staat van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer.

Er zijn twee wijzen van het opleggen van een strafbeschikking, namelijk door het opleggen van een boete per brief, dan wel het uitnodigen van een verdachte op een OM-hoorzitting (meerderjarigen) of een TOM-zitting (minderjarigen).

Het doel van deze wet is om rechters te ontlasten, doorlooptijden te verkorten en sneller duidelijkheid te bieden aan verdachten en in de praktijk maakt het Openbaar Ministerie dan ook veel gebruik van deze wijze van afdoening van strafzaken. Echter, er is ook veel kritiek op deze wijze van afdoening van strafzaken daar het Openbaar Ministerie in diverse gevallen ten onrechte een strafbeschikking oplegt, waarbij er bijvoorbeeld onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het strafdossier zit of geheel voorbij wordt gegaan aan een ingeroepen rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond. Immers, bij de oplegging van een strafbeschikking komt er vaak geen advocaat bij kijken en gaat dit buiten een rechter om. Indien u in een opgelegde strafbeschikking berust dan heeft u wel een strafblad en kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring).

Het is mogelijk binnen twee weken na het opleggen van de strafbeschikking in bezwaar te gaan door het indienen van een verzetschrift. De Raad voor Rechtsbijstand verleent geen gefinancierde rechtsbijstand voor het indienen van een verzetschrift, zodat u dit zelf tijdig dient te doen indien u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Indien u via een strafbeschikking een boete opgelegd heeft gekregen is het belangrijk deze niet te betalen, daar door betaling de opgelegde strafbeschikking onherroepelijk wordt. Indien tijdig een verzetschrift is ingediend kan het Openbaar Ministerie beslissen een strafbeschikking in te trekken of de strafzaak voor te leggen aan een rechter. De Raad voor Rechtsbijstand verleent dan voor de inhoudelijke behandeling van uw strafzaak voor de rechter wel gefinancierde rechtsbijstand ongeacht het financieel belang.

Op grond van voorgaande is het belangrijk dat indien u een strafbeschikking ontvangt om zich te wenden tot een advocaat die u nader kan adviseren omtrent het wel of niet indienen van een verzetschrift en voor eventuele bijstand indien uw strafzaak na het indienen van het verzet alsnog inhoudelijk op zitting zal worden behandeld voor een rechter. Een advocaat kan in het specifiek voor u het onderliggende strafdossier opvragen en deze samen met u doornemen en u nader adviseren en bijstaan op zitting.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté