| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Zoals het er nu uitziet zal de nieuwe wetgeving rondom de beslagvrije voet per 1 januari 2018 in werking treden. Dit blijkt uit de nota aan de Tweede kamer van 23 januari 2017. Wat zijn de veranderingen die op stapel staan?

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld door de deurwaarder. De deurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet moet ervoor zorg dragen dat mensen met schulden een minimuminkomen overhouden. Bovendien zorgt het wetsvoorstel ervoor dat het voor deurwaarders eenvoudiger wordt om te berekenen welk inkomensdeel zij niet in beslag mogen nemen.

Thans zijn deurwaarders afhankelijk van de informatie die de schuldenaar aanlevert. In de nieuwe situatie komt de benodigde informatie niet meer van de schuldenaar, maar via bestaande registraties.

Tevens regelt het wetsvoorstel dat bij schuldenaren die te maken hebben met meerdere beslagleggende partijen, de afstemming beter verloopt. Onder het nieuwe stelsel heeft de schuldenaar een duidelijk aanspreekpunt, namelijk de innende deurwaarder. Deze berekent de beslagvrije voet, legt die voor aan de schuldenaar die kan controleren of het klopt, en deze geldt dan voor alle innende partijen.

Het vorenstaande betekent een einde aan verschillende berekeningen en het tornen aan het bestaansminimum. De hoogte van de beslagvrije voet blijft over de gehele linie ongeveer hetzelfde als in het huidige systeem. Door de vereenvoudiging is deze wel minder op de specifieke situatie toegespitst. In individuele gevallen kan de nieuwe berekening dus anders uitpakken.

Het is nu dus nog wachten op de invoering van het nieuwe systeem.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté