| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor de rechtsgang?

Forse beperking aantal zittingen

Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor de rechtsgang?

De ontwikkelingen in verband met het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus volgen elkaar snel op. Ook de rechtbank heeft daarin haar verantwoordelijkheid genomen en sluit de deuren, behoudens ten aanzien van zaken, die urgent om een beslissing vragen

 Inmiddels is tot het volgende besloten:

Alleen de urgente zaken vinden doorgang maar met een minimale bezetting in de zittingszaal. Dit zijn voor strafrecht:

  • beslissingen inzake voorlopige hechtenis en vTUL door RC, Rdk en pf MK
  • beslissingen door de rechter-commissaris die geen uitstel dulden
  • doorzoekingen door de RC (fysieke handeling)
  • uitspraken van recent afgeronde MK’s (14 dagen termijn)
 • Niet urgente zaken worden ingetrokken door het OM, voor zover dat mogelijk is. Dit zijn iig alle zaken waarin de verdachte niet-gedetineerd is. Indien intrekking niet mogelijk is, wordt een zaak aangehouden. In beide gevallen wordt de advocaat geïnformeerd, maar het is goed hierover bij twijfel zelf ook even contact op te nemen met de rechtbank. Er hoeft dus in beide gevallen niemand op de zitting te verschijnen.
 • Alle gedetineerde MK-zaken worden omgezet in PF. Dus geen inhoudelijke behandelingen meer. De voorzitter van de MK zal hierover in contact treden met advocatuur en OvJ om het eea af te stemmen indien nodig en evt. schriftelijke standpunten op voorhand te ontvangen.
 • Pr gedetineerde: Het OM zal vlak voor zitting checken wat vrije voeters zijn. Deze zaken worden ingetrokken door het OM. De gedetineerde pr zaken gaan door, waarbij geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt, maar wel de VH mogelijk aan de orde zal komen. Partijen hoeven niet te verschijnen en het verzoek is ook hier aan de advocatuur om zo veel mogelijk met de cliënt te overleggen over een eventuele afstandsverklaring. Eventuele schriftelijke standpunten over de VH kunnen op voorhand aan de rechtbank worden gemaild.
 • Wat betreft de Pro Forma’s en raadkamers is het verzoek aan de advocatuur met hun cliënt af te stemmen dat deze zo veel mogelijk afstand doet. Telehoren werkt in de meeste PI’s niet of slecht en we hebben onvoldoende capaciteit om het in alle zaken te bewerkstelligen. Indien een verdachte gehoord wil worden, zal dit telefonisch moeten worden bewerkstelligd, maar ook dat zal – vermoedelijk – niet altijd even vlot gaan.
 • Voorts is het verzoek aan de advocatuur om zo veel mogelijk op voorhand schriftelijk een standpunt door te geven, zodat het aantal reisbewegingen en aanwezigen in de zittingszaal wordt beperkt. Hierbij staat het de advocaat uiteraard vrij hier op voorhand contact over te zoeken met de OvJ.
 • De enkelvoudige/meervoudige klaagschriften: worden ook geannuleerd. De 22 g/rijbewijszittingen beschouwen we niet als urgent, tenzij het aantoonbaar gaat om iemand met een vitaal beroep
 • De uitsprakenzittingen gaan door, maar zonder publiek. De rechtbank zal er op toezien dat de uitspraken z.s.m. ook op rechtspraak.nl verschijnen.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté