| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Nieuwe termijnen Wsnp

Belangrijke wijzigingen Wsnp

Wetswijziging Wsnp

Belangrijke wijzigingen Wsnp

Op 7 februari 2023 is het wetsvoorstel Verbetering doorstroom naar de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) aangenomen. Onlangs heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming laten weten dat deze wetswijziging per 1 juli 2023 zal ingaan.

Met deze wetswijziging treden de volgende wijzigingen in werking:

- De standaard looptijd van de Wsnp wordt verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar.

- De tienjaarstermijn wordt volledig geschrapt, waardoor het niet meer noodzakelijk is om deze termijn af te wachten om opnieuw een Wsnp aan te vragen.

- De toets voor goede trouw gaat van 5 jaar naar 3 jaar.

- Het wordt mogelijk om een verkorting van de Wsnp aan te vragen als er al een minnelijk traject (Msnp) aan vooraf is gegaan.

- Wanneer er geen afloscapaciteit is of er andere omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is om een minnelijk traject uit te voeren, is het mogelijk om een rechtstreeks verzoek voor de Wsnp

in te dienen. De Msnp mag dan dus worden overgeslagen.

De nieuwe wet zal per 1 juli 2023 gelden voor alle Wsnp verzoeken waar nog geen beslissing op is genomen. Het is niet mogelijk om reeds lopende Wsnp trajecten op basis van deze wetswijziging te verkorten.

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté