| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Juridische wijzigingen

Wijzigingen per 1 januari 2016

Wijzigingen per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal wetswijzigingen in werking getreden en hier willen wij u van op de hoogte brengen. Per 1 januari 2016 zijn er een aantal wijzigingen gekomen in het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, strafrecht et cetera. In de onderstaande alinea’s zullen deze wijzigingen nader worden toegelicht.

Arbeidsrecht
Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn omhoog gegaan voor personen van 23 jaar en ouder. Werkgevers moeten aan hun werknemers minimaal de navolgende bedragen betalen bij een fulltime dienstverband:

  • € 1.524,60 per maand;
  • € 351,85 per week;
  • € 70,37 per dag.

Ook is de AOW-leeftijd omhoog gegaan. Daar de AOW-leeftijd in het jaar 2015 een leeftijd van 65 jaar en 3 maanden bedroeg, bedraagt dit per 1 januari 2016 een leeftijd van 65 jaar en 6 maanden. De overheid heeft bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd blijft stijgen in de komende jaren. In 2021 zal de AOW-leeftijd namelijk een leeftijd moeten bedragen van 67 jaren.

Tevens verandert het opzegtermijn van het arbeidscontract van een AOW-gerechtigde. Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het opzegtermijn voor een AOW-gerechtigde een maand.

Verder kunnen werkgevers in het jaar 2016 zelf kiezen waar zij hen pensioen willen opbouwen. Dit hoeft in 2016 niet meer onder te worden gebracht in een vast beroeps-, bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds. De werkgever kan bovendien ook kiezen voor een algemeen pensioenfonds.

Ook krijgen werknemers meer flexibiliteit in de werktijden en de plaats waar het arbeid moet worden verricht. Vanaf 1 januari 2016 mogen werknemers namelijk aan hun werkgevers verzoeken om hun werkrooster aan te passen. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren, indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aanwezig is. De werkgever mag ook een verzoek doen om de arbeidsplaats (deels) te wijzigen. In plaats van fulltime op kantoor werken, mag de werknemer ook verzoeken om parttime thuis te werken en parttime op kantoor te werken.

Als laatste kunnen werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken vastleggen in de cao over een particulier gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuikering. Voornoemde sluit aan op de WW-uitkering.

Sociale zekerheidsrecht
Ook in het sociale zekerheidsrecht heeft de wetgever er voor gekozen per 1 januari 2016 veranderingen door te voeren.

Vanaf 1 januari 2016 zijn er namelijk diverse veranderingen gekomen in de Wet Werkloosheid. Indien een persoon vanaf 1 januari 2016 werkloos wordt, mag hij/zij een half jaar naar werk zoeken op zijn/haar eigen opleidings- en werkniveau. Daarna is men verplicht alle beschikbare arbeid te aanvaarden die passend is voor hem/haar. Echter, voor 1 januari 2016 mocht men een jaar naar werk zoeken op zijn/haar eigen opleidings- en werkniveau, maar dit termijn is per 1 januari 2016 gehalveerd.

Bovendien wordt de maximale duur van een WW-uitkering stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 ontvangt men over de eerste 10 jaar van zijn/haar arbeidsverleden voor elk gewerkt jaar 1 maand WW-uitkering. Indien de termijn van de eerste 10 jaar is verstreken, ontvangt men voor elk overig jaar uit het arbeidsverleden een halve maand WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2016 heeft men recht op 24 maanden WW-uitkering, terwijl dit in 2015 nog 38 maanden bedroeg. Voorgaande regels gelden, indien men op of na 1 januari 2016 een aanvraag indient voor een WW-uitkering.

Gemeenten mogen tevens ook verlangen dat bijstandsgerechtigden actief werken aan hun taalvaardigheid. Indien de gemeente dit aan de bijstandsgerechtigden verzoekt, maar zij dit niet uitvoeren, kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering.

Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden in de prijs van een inburgeringsexamen dat huwelijks- en gezinsmigranten in het land van herkomst moeten doen voordat zij naar Nederland afreizen. De prijs voor voornoemd examen bedroeg in 2015 een bedrag ad € 350,- en dit bedrag is verlaagt naar een bedrag ad € 150,-.

In het jaar 2015 waren ouders verplicht om een ouderbijdrage te betalen, indien zijn/haar minderjarig kind gebruik maakte van jeugdhulp. Sinds 1 januari 2016 hoeven ouders voornoemde ouderbijdrage niet meer te betalen.

Strafrecht
Per 1 januari kunnen alle slachtoffers, die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot krijgen van de overheid. De slachtoffers kunnen van de overheid een maximaal bedrag krijgen van € 5.000,-. Voor de uitbetaling van de schadevergoeding zijn slachtoffers niet meer afhankelijk van de dader. Het slachtoffer kan voornoemde voorschot van de overheid ontvangen, indien de dader acht maanden na het vonnis nog niet het gehele schadevergoedingsbedrag heeft voltooid aan het slachtoffer. Sinds 1 januari 2011 konden slachtoffers al een voorschot van de schadevergoeding krijgen, indien hij/zij een slachtoffer was van een gewelds- en zedenmisdrijf.

Personen- en familierecht
Elk jaar wijzigt het loon en het prijspeil. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen wettelijk aangepast. Per 1 januari 2016 worden alle vastgestelde alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) met een bepaald percentage verhoogd. Per 1 januari 2016 moet de maandelijkse alimentatie met 1,3% worden verhoogd.

Milieurecht
De overheid heeft ervoor gekozen om tevens veranderingen aan te brengen in het milieurecht. Winkeliers en handelaren mogen namelijk geen gratis plastic tassen meer meegeven aan zijn/haar klanten. Voornoemde wijziging is ter bescherming van het milieu, daar er teveel en onnodig plastic zakken aan consumenten worden meegegeven. Indien een winkelier of een handelaar alsnog een plastic tas aan de klant wil meegeven, dient hij/zij een vergoeding te vragen voor de plastic tas. Voornoemd verbod geldt echter niet als de tas dunner is dan 15 micron. Dit zijn bijvoorbeeld de zogenoemde ‘hemdtasjes’ voor de bescherming van etenswaar.

Rechtsbijstand
Bovendien wijzigt ook elk jaar de eigen bijdrage voor de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand stelt ieder jaar de nieuwe eigen bijdragen vast. Door de wettelijke indexering verschillen de eigen bijdragen van het jaar 2016 met die van het jaar 2015, maar de eigen bijdragen blijven feitelijk gezien gelijk aan die van het jaar 2016. De bedragen voor de eigen bijdragen staan vermeld op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Persoonsgegevens
Als laatste moeten de persoonsgegevens van personen beter worden beschermd. Per 1 januari 2016 moeten alle overheden en bedrijven hiervoor, die persoonsgegevens gebruiken en verwerken, datalekken en/of een inbreuk op de beveiliging voortaan melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In sommige gevallen moeten de bedrijven en/of overheden dit ook melden bij de gedupeerden personen.

Indien u vragen heeft over de bovengenoemde wijzigingen per 1 januari 2016, kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.

 

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté