Bewindvoering

Wat is bewindvoering?
Personen die niet zelfstandig hun financiën kunnen beheren bijvoorbeeld door: lichamelijke en/of geestelijke klachten of door hoge schulden. De maatregel bewindvoering is bedoeld om deze personen te beschermen. Bewindvoering is ook bekend als ‘bewind’ of ‘beschermingsbewind’.

In Nederland is het aantal personen dat te maken heeft met een schuld toegenomen dat kan leiden tot lastige situaties. Een bewindvoerder kan u helpen met uw schulden en om meer rust te krijgen. Samen kan er gekeken worden naar de beste manier om uw schulden af te lossen. Tegenwoordig wordt een bewind vaak gebruikt om schulden af te lossen, echter is beschermingsbewind ooit opgestart om mensen met lichamelijke en/of geestelijke klachten te helpen.

Nadat het bewind is uitgesproken mag de betreffende persoon, rechthebbende, niet langer zelfstandig beslissingen nemen over zijn of haar financiën, dat zal de bewindvoerder doen. Degene die benoemd is als verantwoordelijke bewindvoerder zal ervoor zorgen dat de betreffende persoon iedere week leefgeld ontvangt, dit is vrij besteedbaar. Als u kinderen heeft onder is het belangrijk om te weten dat het kindgebonden budget en de kinderbijslag niet gebruikt zal worden tijdens het bewind om schulden af te lossen.

Bewindvoering is ook van toepassing op mensen die in de schuldhulpverlening zitten dit kan zowel MSNP (Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen) als WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Hoe wordt een bewind uitgesproken?
Na een gesprek bij ons op kantoor zal de bewindvoerder, enkele documenten met u opstellen en opsturen naar de rechtbank. In deze documenten worden verschillende vragen beantwoord, onder andere waarom u, of een familie lid, het nodig vindt om onder bewind gesteld te worden. Nadat de rechtbank deze ontvangen heeft zullen zij een zitting inplannen.

Wat wordt er van u verwacht tijdens de zitting?
Veel mensen brengen tijdens de zitting het eerste bezoek ooit aan de rechtbank, u hoeft zich echter geen zorgen te maken, wij zullen samen met u bij de zitting aanwezig zijn. Tijdens een zitting zijn de volgende personen aanwezig: Rechter, Griffier, u zelf, eventueel een verzoeker (indien u het verzoek tot bewindvoering niet zelf heeft verzocht) en wij (als beoogd bewindvoerder). Het is geen enkel probleem als u iemand ter ondersteuning wilt mee brengen.

Tijdens de zitting zal de rechter vragen aangaande de in te stellen maatregel bewindvoering aan u stellen, ook zal hij controleren of u op de hoogte bent van het feit welke verantwoordelijkheden u overdraagt en wat u van degene die het bewind op zich neemt kan verwachten.

Een zitting is niet altijd aan de orde, daarom is het belangrijk dat u samen met de bewindvoerder zo goed mogelijk in uw brief naar de rechtbank uiteenzet waarom het bewind noodzakelijk is. Bewindvoering is namelijk nog steeds een opgelegd maatregel die een deel van uw handelingsmogelijkheden beperkt.

Wat gebeurt er als het verzoek tot ‘bewindvoering’ is uitgesproken?
De bewindvoerder zal binnen vier maanden een overzicht van uw financiën, een boedelomschrijving, naar de rechtbank sturen ter controle. Daarnaast zal de rechtbank ieder jaar om een nieuwe boedelomschrijving verzoeken zodat het bewind kan worden geavaleerd aan de hand van: inkomsten, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden. Dit heet een Rekening & Verantwoording en iedere bewindvoerder moet deze opstellen.

Hoe lang zal de maatregel bewindvoering duren?
Bewindvoering wordt door de rechtbank uitgesproken voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, dit is compleet afhankelijk van uw situatie.

Wat is het uiteindelijke doel van bewindvoering? 
Een belangrijk doel van bewindvoering is om, indien mogelijk, een persoon compleet zelfstandig weer in de maatschappij mee te laten draaien, dit staat bekend als zelfredzaamheid. Dit is vaak van toepassing als de betreffende persoon te maken heeft met schulden. Bewindvoering zal vaak een langere periode aanhouden als een onderbewindgestelde te maken heeft met lichamelijk en/of geestelijke klachten.

Wat doen wij als uw bewindvoerder?
Wij zullen na het ontvangen van de overeenkomst of beschikking al de organisaties waarmee u financiële verplichtingen heeft aanschrijven. Wij zullen hen verzoeken om alle post vanaf heden naar ons kantoor te sturen, vanaf dan zullen wij een dossier opbouwen dat u, indien gewenst, bij ons kan inzien.

Advocatenkantoor Osté wil zich als uw bewindvoerder transparant opstellen aangaande uw financiën. Dit proberen wij te bereiken op de volgende manieren:

  • Iedere maand ontvangt u van ons een budgetoverzicht, een schulden overzicht (indien van toepassing) en de afschriften van uw leef- en beheerrekening.
  • Eens in de drie maanden nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Samen bespreken wij dan het bewind.
  • U kunt het dossier bij ons op kantoor bekijken of online inzien.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om beschikbaar te zijn. Dit proberen wij als bewindvoerders te bereiken door vijf dagen per week (met uitzondering van vakantieperioden, feestdagen en weekenden) open te zijn. Dit betekent dat wij dus niet werken met speciale telefonische spreekuren zoals bij sommige bewindvoerderskantoren het geval is.

Wij vragen na of u in aanmerking komt voor een aanmelding bij de voedselbank bij u in de buurt of bijzondere bijstand (bewindvoering kosten). Indien dit op uw situatie van toepassing is melden wij u aan.

Tot slot is het zaak dat u uw leven zo goed mogelijk kan invullen, indien u schulden heeft gaan wij samen kijken naar een manier om deze af te lossen.

Kwaliteitsgarantie
Sinds 1 januari 2014 zijn de nieuwe kwaliteitseisen voor bewindvoerders van toepassing. De kwaliteitseisers voor bewindvoering kunt u hier vinden.

Advocatenkantoor Osté beschikt over drie advocaten die ook benoemd zijn als volwaardig bewindvoerder. Zij zijn vijf dagen per week beschikbaar om zowel de bewindvoerders als cliënten te ondersteunen. Dit advies brengen wij niet in rekening en zien wij als een service behorende bij het bewind.

Mentorschap, curatele en bewindvoering
Naast bewindvoering behandelen wij ook verzoeken aangaande mentorschap, ondercuratelestelling en onderbewindstelling.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan als een verzoek om toelating tot het WSNP-traject door de rechtbank is afgewezen. Wij kunnen dan namens u in beroep gaan bij het gerechtshof. Hetzelfde geldt indien het eerder op u van toepassing verklaarde WSNP-traject is beëindigd zonder dat de schone lei van toepassing wordt verklaard.

Indien u meer informatie over bewindvoering wilt kunt u hier contact met ons opnemen, ook vindt u veel informatie op de website van de Rechtspraak.


Advocatenkantoor Osté kan u helpen met uw financiën via Bewindvoering. U kunt zich vrijblijvend registreren voor het gratis informatiegesprek.