| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Informatie en tarieven

Advocatenkantoor Osté

Tarieven

Hier vindt u de belangrijkste informatie aangaande de tarieven van Advocatenkantoor Osté. Het kantoor onderscheid drie vormen: gesubsidieerde rechtsbijstand, rechtsbijstand en MKB-abonnementen. Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage

Ook met een lager inkomen heeft u recht op een professionele advocaat. Dit wordt per wet geregeld en gegarandeerd met gesubsidieerde rechtsbijstand.

Gesubsidieerde rechtsbijstand:
Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft, hoeft u uw advocaat niet zelf per uur te betalen. Er kan alsdan een zogenaamde toevoeging worden aangevraagd, zodat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat betaalt.

Er dient bij toewijzing van de aanvraag wel een eigen bijdrage te worden betaald, die afhankelijk van de hoogte van uw inkomen varieert. Ook wanneer u voor een toevoeging in aanmerking komt, zal u de kosten van uittreksels en griffierechten zelf te betalen.

Nadere informatie over de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de te betalen eigen bijdrage kunt u vinden op de website www.rvr.org.

Uurtarief

Indien u besluit om uw zaak bij een van onze advocaten in behandeling te geven en u komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand bedraagt het uurtarief in 2016 € 190,- exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Er wordt afgerekend aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren. De eventuele te maken kosten, bijvoorbeeld uittreksels en griffierecht, worden doorberekend. Griffierechten zijn kosten die de Rechtbank in rekening brengt voor het voeren van een procedure. Mocht u vragen hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het advocatenkantoor is gestart in augustus 1996 te Dongen en geniet inmiddels ruime bekendheid in de regio Dongen en Oosterhout. Vanwege de groei en de centrale ligging is Advocatenkantoor Osté uitgebreid met een vestiging te Oosterhout in het voorjaar van 2002.

Voordelige rechtsbijstand voor midden- en kleinbedrijf

Advocatenkantoor Osté biedt voor moderne ondernemers en bestuurders in het midden- en kleinbedrijf alsmede instellingen, zonder eigen juridische afdeling, die belang hechten aan betrokken hoogwaardige juridische ondersteuning, een voordelig juridisch “abonnement” aan tegen een zeer gunstig tarief.

U betaalt enkel een jaarlijks bedrag van € 250,– (exclusief BTW), hetgeen aanzienlijke voordelen oplevert.

Het rechtsbijstand abonnement houdt in dat u gratis telefonisch dan wel per e-mail contact kunt opnemen voor eenvoudig juridisch advies, indien de beantwoording van uw vraag niet langer dan 20 minuten tijd vergt. Voordeel voor u is dat u altijd direct toegang heeft tot uw eigen advocaat. Daarbij wordt u niet direct geconfronteerd met rekeningen voor telefoon-/e-mailcontact indien u buiten lopende zaken met uw vaste advocaat wilt overleggen.

Wij leren uw bedrijf kennen en als er juridische problemen naar voren komen, kunnen wij direct en gericht aan de slag. Hierdoor kan een abonnement zich snel terug verdienen. Mocht er noodzaak zijn tot ingrijpen dan doen we dat de eerste 20 uren voor een sterk gereduceerd uurtarief van € 150,– (exclusief BTW en kantoorkosten).

MKB Rechtsbijstand Abonnement:

  • Gratis intake-/kennismakingsgesprek op uw kantoor of op ons kantooradres;
  • Tegen betaling van een jaarlijks bedrag van € 250,– (exclusief BTW) advies en ondersteuning bij al uw (eenvoudige) juridische vragen via de telefoon of e-mail;
  • Recht op rechtsbijstand tegen sterk gereduceerd tarief voor maximaal 20 uren (hieronder valt ook het voeren van procedures);
  • Controleren van correspondentie, contracten, algemene voorwaarden en andere juridische documenten plus incasso-ondersteuning, hetgeen de eerste 20 uren aldus voor een sterk gereduceerd tarief wordt gedaan.

Per abonnement heeft u recht op rechtsbijstand door een van de advocaten van Advocatenkantoor Osté (advies of procesbijstand) tegen een gereduceerd tarief voor 20 uren per kalenderjaar. Alle uren hierboven worden tegen het reguliere tarief van de behandelende advocaat afgerekend. Maakt u in een jaar geen of slechts beperkt (minder dan 5 uren) gebruik van uw abonnement dan kunt u kosteloos 10 uren meenemen naar het volgende jaar.

Onder dit abonnement vallen niet kosten van derden, w.o. deurwaarderskosten en griffierechten. Bij procedures dienen deze kosten te worden voldaan voordat de zaak aanhangig kan worden gemaakt bij een (scheids)gerecht of het hof. Een eventuele proceskostenveroordeling, alsmede door de advocaat te maken reiskosten vallen ook niet onder dit abonnement.

Buiten dit abonnement vallen alle lopende procedures, procedures in tweede aanleg (het hoger beroep van een gevoerde procedure), procedures waarvan de dagvaarding ten tijde van het sluiten van dit abonnement al is verzonden of is ontvangen, procedures die 2 maanden voor de aanvang van het aangaan van het aangaan van dit abonnement al in zicht waren, procedures bij de Hoge Raad en procedures in het buitenland.

De minimale looptijd bedraagt 1 jaar en de opzegtermijn 1 maand voor afloop van de onderhavige overeenkomst.

Bij verlenging van het abonnement maakt uw advocaat met u, indien gewenst, een nieuwe afspraak. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de stand van zaken binnen uw onderneming en dit biedt tevens de mogelijkheid de onderlinge samenwerking te evalueren.

Advocatenkantoor Osté behoudt zich het recht voor te bepalen welke advocaat een bepaalde zaak zal behandelen. Tevens behoudt zij zich het recht voor om van de abonnee voorafgaande aan een advies of een procedure te verlangen, in verband met haar beroepsaansprakelijkheid, dat een separate opdrachtbevestiging wordt ondertekend.

Op het MKB abonnement zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Nieuws van advocatenkantoor Osté

Vacature: stagiaire bewindvoerder

Advocatenkantoor Osté is per direct op zoek naar een stagiaire bewindvoerder voor 24 tot 40 uur per week – Oosterhout, [...]

Vacature: student-stagiair

Advocatenkantoor Osté is op zoek naar een enthousiaste student die een studentstage wenst te lopen. [...]

Verontschuldigbare termijnoverschrijding in hoger beroep

​ Wanneer in een strafzaak uitspraak is gedaan, moet de verdachte binnen 14 dagen na de einduitspraak in hoger [...]

Vakantie met kinderen in het buitenland bij scheiding

De zomervakantie staat weer voor de deur. Wil je met je minderjarige kinderen in het buitenland op vakantie dan kan het [...]

Kindgebonden budget en partneralimentatie

Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen op de prejudiciële vragen welke eerder waren gesteld door het [...]

Het initiatiefwetsvoorstel Beperking huwelijk gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen [...]